Hopp over navigasjon

TartanAir: AirSim Simulation Dataset for Simultaneous Localization and Mapping

VSLAM AirSim Images Tartan Air

TartanAir AirSim-data for selvkjørende biler generert for å løse samtidig lokalisering og kartlegging (SLAM)

Samtidig lokalisering og kartlegging (SLAM) er en av de mest fundamentale nødvendige funksjonene for roboter. Visual SLAM (V-SLAM) har om følge av allestedsnærværende tilgjengelighet av bilder, blitt et viktig komponent i mange autonome systemer. Det har blitt gjort imponerende fremgang i både geometribaserte metoder og læringsbaserte metoder. Men det er fortsatt en utfordring å utvikle robuste og pålitelige metoder i SLAM for ekte programmer. Virkelige miljøer er fulle av utfordrende tilfeller, som lysendringer eller mangel på lys, dynamiske objekter og teksturløse omgivelser. Dette datasettet utnytter fordelene med den avanserte datagrafikkteknologien, og tar sikte på å dekke forskjellige scenarier med utfordrende funksjoner i simulering.


Dataene blir samlet inn i fotorealistiske simuleringsmiljøer i nærvær av forskjellige lysforhold, vær og gjenstander i bevegelse. Ved å samle inn data i simulering, er vi i stand til å skaffe multimodal sensordata og presise markeringssannhetsetiketter, inkludert stereo RGB-bilde, dybdebilde, segmentering, optisk flyt og kameraposisjoner. Vi konfigurerer et stort antall miljøer med forskjellige stiler og omgivelser, som dekker utfordrende synsvinkler og forskjellige bevegelsesmønstre, som er vanskelige å oppnå ved å bruke fysiske datainnsamlingsplattformer. De fire viktigste funksjonene i datasettet vårt er: 1) Stort utvalg av mangfoldige realistiske data 2) Multimodale markeringssannhetsetiketter 3) Varierte bevegelsesmønstre 4) Utfordrende scenarier

Dette datasettet byr på fem typer data, inkludert:

 • Stereobilder: Bildetype (png).

 • Dybdefil: numpy-type (npy).

 • Segmenteringsfil: numpy-type (npy).

 • Optisk flyt-fil: numpy-type (npy).

 • Kameraposisjonsfil: teksttype (txt).

Dataene innhentes fra ulike miljøer og inneholder hundrevis av baner (3 TB) totalt av 2019.

Utfordrende visuelle effekter

I noen simuleringer simulerer datasettet flere typer utfordrende visuelle effekter.

 • Vanskelige lysforhold. Vekslende dag og natt. Lav belysning. Belysning som endrer seg raskt.
 • Væreffekter. Klarvær, regn, snø, vind og tåke.
 • Årstidsendringer.

Lagerplassering

Dette datasettet er lagret i Azure-området i øst-USA. Tildeling av databehandlingsressurser i øst-USA er anbefalt for affinitet.

Lisensvilkår

Dette prosjektet er utgitt under MIT-lisens. Les gjennom lisensfilen for mer informasjon.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om datasettet her og her.

Referanse

Mer tekniske detaljer er tilgjengelig i papirene AirSim (FSR 2017 konferansen). Siter dette som:

@article{tartanair2020arxiv, title = {TartanAir: A Dataset to Push the Limits of Visual SLAM}, author = {Wenshan Wang, Delong Zhu, Xiangwei Wang, Yaoyu Hu, Yuheng Qiu, Chen Wang, Yafei Hu, Ashish Kapoor, Sebastian Scherer}, journal = {arXiv preprint arXiv:2003.14338}, year = {2020}, url = {https://arxiv.org/abs/2003.14338} } @inproceedings{airsim2017fsr, author = {Shital Shah and Debadeepta Dey and Chris Lovett and Ashish Kapoor}, title = {AirSim: High-Fidelity Visual and Physical Simulation for Autonomous Vehicles}, year = {2017}, booktitle = {Field and Service Robotics}, eprint = {arXiv:1705.05065}, url = {https://arxiv.org/abs/1705.05065} }

Kontakt

Send en e-post hvis du har noen spørsmål om datakilden. Du kan også nå bidragsytere på den tilknyttede GitHub-en.

Merknader

MICROSOFT LEVERER AZURE OPEN DATASETS PÅ EN “SOM DE ER”-BASIS. MICROSOFT GIR INGEN GARANTIER, UTTRYKTE ELLER IMPLISERTE, ELLER BETINGELSER MED HENSYN TIL DIN BRUK AV DATASETTENE. I DEN GRAD LOKAL LOV TILLATER DET, FRASKRIVER MICROSOFT SEG ALT ANSVAR FOR EVENTUELLE SKADER ELLER TAP, INKLUDERT DIREKTE SKADE, FØLGESKADE, DOKUMENTERT ERSTATNINGSKRAV, INDIREKTE SKADE ELLER ERSTATNING UTOVER DET SOM VILLE VÆRE NORMALT, SOM FØLGE AV DIN BRUK AV DATASETTENE.

Dette datasettet leveres i henhold til de originale vilkårene Microsoft mottok kildedata. Datasettet kan inkludere data hentet fra Microsoft.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Notebooks

Package: Language: Python

Demo notebook for accessing TartanAir data on Azure

!! NOTE: This sample file should only be used on Azure. To download the data to your local machine, please refer to the website: http://theairlab.org/tartanair-dataset/

This notebook provides an example of accessing TartanAir data from blobl storage on Azure, including:

1) navigate the directories of different environments and trajectories.

2) load the data into memory, and

3) visualize the data.

Data directory structure

ROOT
|
--- ENV_NAME_0               # environment folder
|    |
|    ---- Easy             # difficulty level
|    |   |
|    |   ---- P000          # trajectory folder
|    |   |   |
|    |   |   +--- depth_left   # 000000_left_depth.npy - 000xxx_left_depth.npy
|    |   |   +--- depth_right   # 000000_right_depth.npy - 000xxx_right_depth.npy
|    |   |   +--- flow      # 000000_000001_flow/mask.npy - 000xxx_000xxx_flow/mask.npy
|    |   |   +--- image_left   # 000000_left.png - 000xxx_left.png 
|    |   |   +--- image_right   # 000000_right.png - 000xxx_right.png 
|    |   |   +--- seg_left    # 000000_left_seg.npy - 000xxx_left_seg.npy
|    |   |   +--- seg_right    # 000000_right_seg.npy - 000xxx_right_seg.npy
|    |   |   ---- pose_left.txt 
|    |   |   ---- pose_right.txt
|    |   | 
|    |   +--- P001
|    |   .
|    |   .
|    |   |
|    |   +--- P00K
|    |
|    +--- Hard
|
+-- ENV_NAME_1
.
.
|
+-- ENV_NAME_N

Notebook dependencies

pip install numpy

pip install azure-storage-blob

pip install opencv-python

Imports and contrainer_client

In [1]:
from azure.storage.blob import ContainerClient
import numpy as np
import io
import cv2
import time
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

# Dataset website: http://theairlab.org/tartanair-dataset/
account_url = 'https://tartanair.blob.core.windows.net/'
container_name = 'tartanair-release1'

container_client = ContainerClient(account_url=account_url, 
                 container_name=container_name,
                 credential=None)

List the environments and trajectories

In [2]:
def get_environment_list():
  '''
  List all the environments shown in the root directory
  '''
  env_gen = container_client.walk_blobs()
  envlist = []
  for env in env_gen:
    envlist.append(env.name)
  return envlist

def get_trajectory_list(envname, easy_hard = 'Easy'):
  '''
  List all the trajectory folders, which is named as 'P0XX'
  '''
  assert(easy_hard=='Easy' or easy_hard=='Hard')
  traj_gen = container_client.walk_blobs(name_starts_with=envname + '/' + easy_hard+'/')
  trajlist = []
  for traj in traj_gen:
    trajname = traj.name
    trajname_split = trajname.split('/')
    trajname_split = [tt for tt in trajname_split if len(tt)>0]
    if trajname_split[-1][0] == 'P':
      trajlist.append(trajname)
  return trajlist

def _list_blobs_in_folder(folder_name):
  """
  List all blobs in a virtual folder in an Azure blob container
  """
  
  files = []
  generator = container_client.list_blobs(name_starts_with=folder_name)
  for blob in generator:
    files.append(blob.name)
  return files

def get_image_list(trajdir, left_right = 'left'):
  assert(left_right == 'left' or left_right == 'right')
  files = _list_blobs_in_folder(trajdir + '/image_' + left_right + '/')
  files = [fn for fn in files if fn.endswith('.png')]
  return files

def get_depth_list(trajdir, left_right = 'left'):
  assert(left_right == 'left' or left_right == 'right')
  files = _list_blobs_in_folder(trajdir + '/depth_' + left_right + '/')
  files = [fn for fn in files if fn.endswith('.npy')]
  return files

def get_flow_list(trajdir, ):
  files = _list_blobs_in_folder(trajdir + '/flow/')
  files = [fn for fn in files if fn.endswith('flow.npy')]
  return files

def get_flow_mask_list(trajdir, ):
  files = _list_blobs_in_folder(trajdir + '/flow/')
  files = [fn for fn in files if fn.endswith('mask.npy')]
  return files

def get_posefile(trajdir, left_right = 'left'):
  assert(left_right == 'left' or left_right == 'right')
  return trajdir + '/pose_' + left_right + '.txt'

def get_seg_list(trajdir, left_right = 'left'):
  assert(left_right == 'left' or left_right == 'right')
  files = _list_blobs_in_folder(trajdir + '/seg_' + left_right + '/')
  files = [fn for fn in files if fn.endswith('.npy')]
  return files

List all the environments

In [3]:
envlist = get_environment_list()
print('Find {} environments..'.format(len(envlist)))
print(envlist)
Find 18 environments..
['abandonedfactory/', 'abandonedfactory_night/', 'amusement/', 'carwelding/', 'endofworld/', 'gascola/', 'hospital/', 'japanesealley/', 'neighborhood/', 'ocean/', 'office/', 'office2/', 'oldtown/', 'seasidetown/', 'seasonsforest/', 'seasonsforest_winter/', 'soulcity/', 'westerndesert/']

List all the 'Easy' trajectories in the first environment

In [4]:
diff_level = 'Easy'
env_ind = 0
trajlist = get_trajectory_list(envlist[env_ind], easy_hard = diff_level)
print('Find {} trajectories in {}'.format(len(trajlist), envlist[env_ind]+diff_level))
print(trajlist)
Find 10 trajectories in abandonedfactory/Easy
['abandonedfactory/Easy/P000/', 'abandonedfactory/Easy/P001/', 'abandonedfactory/Easy/P002/', 'abandonedfactory/Easy/P004/', 'abandonedfactory/Easy/P005/', 'abandonedfactory/Easy/P006/', 'abandonedfactory/Easy/P008/', 'abandonedfactory/Easy/P009/', 'abandonedfactory/Easy/P010/', 'abandonedfactory/Easy/P011/']

List all the data files in one trajectory

In [5]:
traj_ind = 1
traj_dir = trajlist[traj_ind]

left_img_list = get_image_list(traj_dir, left_right = 'left')
print('Find {} left images in {}'.format(len(left_img_list), traj_dir)) 

right_img_list = get_image_list(traj_dir, left_right = 'right')
print('Find {} right images in {}'.format(len(right_img_list), traj_dir))

left_depth_list = get_depth_list(traj_dir, left_right = 'left')
print('Find {} left depth files in {}'.format(len(left_depth_list), traj_dir))

right_depth_list = get_depth_list(traj_dir, left_right = 'right')
print('Find {} right depth files in {}'.format(len(right_depth_list), traj_dir))

left_seg_list = get_seg_list(traj_dir, left_right = 'left')
print('Find {} left segmentation files in {}'.format(len(left_seg_list), traj_dir))

right_seg_list = get_seg_list(traj_dir, left_right = 'left')
print('Find {} right segmentation files in {}'.format(len(right_seg_list), traj_dir))

flow_list = get_flow_list(traj_dir)
print('Find {} flow files in {}'.format(len(flow_list), traj_dir)) 

flow_mask_list = get_flow_mask_list(traj_dir)
print('Find {} flow mask files in {}'.format(len(flow_mask_list), traj_dir)) 

left_pose_file = get_posefile(traj_dir, left_right = 'left')
print('Left pose file: {}'.format(left_pose_file))

right_pose_file = get_posefile(traj_dir, left_right = 'right')
print('Right pose file: {}'.format(right_pose_file))
Find 434 left images in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 434 right images in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 434 left depth files in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 434 right depth files in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 434 left segmentation files in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 434 right segmentation files in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 433 flow files in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 433 flow mask files in abandonedfactory/Easy/P001/
Left pose file: abandonedfactory/Easy/P001//pose_left.txt
Right pose file: abandonedfactory/Easy/P001//pose_right.txt

Functions for data downloading

In [6]:
def read_numpy_file(numpy_file,):
  '''
  return a numpy array given the file path
  '''
  bc = container_client.get_blob_client(blob=numpy_file)
  data = bc.download_blob()
  ee = io.BytesIO(data.content_as_bytes())
  ff = np.load(ee)
  return ff


def read_image_file(image_file,):
  '''
  return a uint8 numpy array given the file path 
  '''
  bc = container_client.get_blob_client(blob=image_file)
  data = bc.download_blob()
  ee = io.BytesIO(data.content_as_bytes())
  img=cv2.imdecode(np.asarray(bytearray(ee.read()),dtype=np.uint8), cv2.IMREAD_COLOR)
  im_rgb = img[:, :, [2, 1, 0]] # BGR2RGB
  return im_rgb

Functions for data visualization

In [7]:
def depth2vis(depth, maxthresh = 50):
  depthvis = np.clip(depth,0,maxthresh)
  depthvis = depthvis/maxthresh*255
  depthvis = depthvis.astype(np.uint8)
  depthvis = np.tile(depthvis.reshape(depthvis.shape+(1,)), (1,1,3))

  return depthvis

def seg2vis(segnp):
  colors = [(205, 92, 92), (0, 255, 0), (199, 21, 133), (32, 178, 170), (233, 150, 122), (0, 0, 255), (128, 0, 0), (255, 0, 0), (255, 0, 255), (176, 196, 222), (139, 0, 139), (102, 205, 170), (128, 0, 128), (0, 255, 255), (0, 255, 255), (127, 255, 212), (222, 184, 135), (128, 128, 0), (255, 99, 71), (0, 128, 0), (218, 165, 32), (100, 149, 237), (30, 144, 255), (255, 0, 255), (112, 128, 144), (72, 61, 139), (165, 42, 42), (0, 128, 128), (255, 255, 0), (255, 182, 193), (107, 142, 35), (0, 0, 128), (135, 206, 235), (128, 0, 0), (0, 0, 255), (160, 82, 45), (0, 128, 128), (128, 128, 0), (25, 25, 112), (255, 215, 0), (154, 205, 50), (205, 133, 63), (255, 140, 0), (220, 20, 60), (255, 20, 147), (95, 158, 160), (138, 43, 226), (127, 255, 0), (123, 104, 238), (255, 160, 122), (92, 205, 92),]
  segvis = np.zeros(segnp.shape+(3,), dtype=np.uint8)

  for k in range(256):
    mask = segnp==k
    colorind = k % len(colors)
    if np.sum(mask)>0:
      segvis[mask,:] = colors[colorind]

  return segvis

def _calculate_angle_distance_from_du_dv(du, dv, flagDegree=False):
  a = np.arctan2( dv, du )

  angleShift = np.pi

  if ( True == flagDegree ):
    a = a / np.pi * 180
    angleShift = 180
    # print("Convert angle from radian to degree as demanded by the input file.")

  d = np.sqrt( du * du + dv * dv )

  return a, d, angleShift

def flow2vis(flownp, maxF=500.0, n=8, mask=None, hueMax=179, angShift=0.0): 
  """
  Show a optical flow field as the KITTI dataset does.
  Some parts of this function is the transform of the original MATLAB code flow_to_color.m.
  """

  ang, mag, _ = _calculate_angle_distance_from_du_dv( flownp[:, :, 0], flownp[:, :, 1], flagDegree=False )

  # Use Hue, Saturation, Value colour model 
  hsv = np.zeros( ( ang.shape[0], ang.shape[1], 3 ) , dtype=np.float32)

  am = ang < 0
  ang[am] = ang[am] + np.pi * 2

  hsv[ :, :, 0 ] = np.remainder( ( ang + angShift ) / (2*np.pi), 1 )
  hsv[ :, :, 1 ] = mag / maxF * n
  hsv[ :, :, 2 ] = (n - hsv[:, :, 1])/n

  hsv[:, :, 0] = np.clip( hsv[:, :, 0], 0, 1 ) * hueMax
  hsv[:, :, 1:3] = np.clip( hsv[:, :, 1:3], 0, 1 ) * 255
  hsv = hsv.astype(np.uint8)

  rgb = cv2.cvtColor(hsv, cv2.COLOR_HSV2RGB)

  if ( mask is not None ):
    mask = mask > 0
    rgb[mask] = np.array([0, 0 ,0], dtype=np.uint8)

  return rgb

Download and visualize the data

In [8]:
data_ind = 173 # randomly select one frame (data_ind < TRAJ_LEN)

Visualize the left and right RGB images

In [9]:
left_img = read_image_file(left_img_list[data_ind])
right_img = read_image_file(right_img_list[data_ind])

plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.subplot(121)
plt.imshow(left_img)
plt.title('Left Image')
plt.subplot(122)
plt.imshow(right_img)
plt.title('Right Image')
plt.show()

Visualize the left and right depth files

In [10]:
left_depth = read_numpy_file(left_depth_list[data_ind])
left_depth_vis = depth2vis(left_depth)

right_depth = read_numpy_file(right_depth_list[data_ind])
right_depth_vis = depth2vis(right_depth)

plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.subplot(121)
plt.imshow(left_depth_vis)
plt.title('Left Depth')
plt.subplot(122)
plt.imshow(right_depth_vis)
plt.title('Right Depth')
plt.show()

Visualize the left and right segmentation files

In [11]:
left_seg = read_numpy_file(left_seg_list[data_ind])
left_seg_vis = seg2vis(left_seg)

right_seg = read_numpy_file(right_seg_list[data_ind])
right_seg_vis = seg2vis(right_seg)

plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.subplot(121)
plt.imshow(left_seg_vis)
plt.title('Left Segmentation')
plt.subplot(122)
plt.imshow(right_seg_vis)
plt.title('Right Segmentation')
plt.show()

Visualize the flow and mask files

In [12]:
flow = read_numpy_file(flow_list[data_ind])
flow_vis = flow2vis(flow)

flow_mask = read_numpy_file(flow_mask_list[data_ind])
flow_vis_w_mask = flow2vis(flow, mask = flow_mask)

plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.subplot(121)
plt.imshow(flow_vis)
plt.title('Optical Flow')
plt.subplot(122)
plt.imshow(flow_vis_w_mask)
plt.title('Optical Flow w/ Mask')
plt.show()