Hopp over navigasjon

COVID-19 Data Lake

COVID-19 Collection Data Lake Bing

COVID-19-datasjøen inneholder COVID-19 relaterte datasett fra forskjellige kilder, som dekker sporingsdata av pasienttester og -resultater, sosial distansering, sykehuskapasitet, mobilitet, osv.

Azure Data Lake-lager i området Øst-USA er vert for COVID-19-datasjøen. For hvert datasett er modifiserte versjoner i csv, json, json-linjer og Parquet-formater tilgjengelige, samt rådataene som er inkluderte.

Underinndelingskodene ISO 3166 legges til der de ikke er til stede for å forenkle sammenføyningen, og kolonnenavn omformateres med små bokstaver med understrekingstegn. Datasett oppdateres vanligvis daglig, med historiske eksemplarer av modifiserte og rå filer tilgjengelig.

BRUK AV DATASETT ER UNDERLAGT VILKÅR OG BETINGELSER SATT AV EIERNE AV DATASETTET. SE DETALJSIDEN FOR HVERT DATASETT FOR AKTUELLE VILKÅR OG BETINGELSER.

DatasettBeskrivelse
Bing COVID-19 DataBing COVID-19-data inkluderer bekreftede, fatale og tilfrisknede tilfeller fra alle områder, daglig oppdatert.
COVID Tracking ProjectDatasettet COVID Tracking Project inneholder de siste tallene for tester, bekreftede tilfeller, sykehusinnleggelser og pasientutfall fra alle amerikanske stater og territorier.
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) Covid-19 CasesDe siste tilgjengelige offentlige dataene om den geografiske spredningen av COVID-19 over hele verden fra European Center for Disease Prevention and Control (ECDC). Hver rad/oppføring inneholder antall nye smittede rapportert per dag og per land eller område.
Oxford COVID-19 Government Response TrackerDatasettet Oxford Covid-19 Government Response Tracker (OxCGRT) inneholder systematisk informasjon om hvilke offentlige myndigheter som har gjennomført hvilke tiltak, og når.