Hopp over navigasjon

Curated open data made easily accessible on Azure

NOAA Integrated Surface Data (ISD)

NOAA Integrated Surface Data (ISD) gir hver time verdensomspennende værhistoriske data hentet fra National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

US Labor Force Statistics

Amerikansk statistikk over arbeidskraft gir statistikk over arbeidskraft, deltakelsesgrad for arbeidskraften og den sivile ikke-institusjonelle befolkningen etter alder, kjønn, etnisk bakgrunn og etniske grupper. i USA.

US Consumer Price Index

Konsumprisindeksen (KPI) er et mål på den gjennomsnittlige endringen over tid i priser betalt av urbane forbrukere for en kurv av forbrukervarer og -tjenester.

US National Employment Hours and Earnings

Current Employee Statistics-programmet (CES) produserer detaljerte bransjeestimater av ikke-landbrukssysselsetting, arbeidstimer og inntekter til ansatte arbeidere i USA.

US State Employment Hours and Earnings

Current Employee Statistics-programmet (CES) produserer detaljerte bransjeestimater av ikke-landbrukssysselsetting, arbeidstimer og inntekter til ansatte arbeidere i USA.

Genomics Data Lake

Genomics Data Lake tilbyr en rekke offentlige datasett som du kan få gratis tilgang til, og integrere i arbeidsflyt og programmer for genomisk analyse. Datasettene inkluderer genomsekvenser, variantinfo og sekvens- / utvalgsmetadata i filformatene BAM, FASTA, VCF og CSV.

MODIS

Satellittbilder fra Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), som har avbildet jorden hver 1–2 dag siden 1999.

NASADEM

NASADEM gir globale topografiske data hovedsakelig avledet fra data som er registrert via Shuttle Radar Topography Mission hos NASA.

NAIP

Dette datasettet inneholder luftfoto fra National Agricultural Imagery Program (NAIP), som gir høyoppløselig luftfoto over hele USA.

US Population by ZIP Code

USAs befolkning etter kjønn og rase for hvert amerikanske postnummer hentet fra den tiårige folketellingen i 2010. Dette datasettet er hentet fra United States Census Bureau.

US Population by County

USAs befolkning etter kjønn og rase for hvert amerikanske fylke hentet fra den tiårige folketellingen i 2000 og 2010. Dette datasettet er hentet fra United States Census Bureau.

UK Met Office Global Weather Data for COVID-19 Analysis

Det globale værdatasettet fra UK Met Office er for at forskere skal kunne utforske sammenhenger mellom forekomst og miljøfaktorer ved COVID-19.

TartanAir: AirSim Simulation Dataset for Simultaneous Localization and Mapping

TartanAir AirSim-data for selvkjørende biler generert for å løse samtidig lokalisering og kartlegging (SLAM).

Microsoft News Recommendation Dataset

Microsoft News Dataset (MIND) er et storskala datasett for forskning på nyhetsanbefalinger som fungerer som et datasett med referanseverdi for nyhetsanbefalinger og legger til rette for forskning på nyhetsanbefalinger og anbefalte systemområder.

Public Holidays

Data for globale offentlige helligdager hentet fra PyPI-feriepakke og Wikipedia, som dekker 38 land eller områder fra 1970 til 2099.

Russian Open Speech To Text

Russain Open STT er et åpent datasett i stor skala med tale-til-tekst for det russiske språket

NYC Taxi & Limousine Commission - yellow taxi trip records

De gule taxireisepostene inkluderer felt som fanger opp datoer/klokkeslett for henting og avlevering, steder for henting og avlevering, reiseavstander, spesifiserte priser, pristyper, betalingstyper og førerrapporterte passasjertall.

NYC Taxi & Limousine Commission - green taxi trip records

De grønne taxireisepostene inkluderer felt som fanger opp datoer/klokkeslett for henting og avlevering, steder for henting og avlevering, reiseavstander, spesifiserte priser, pristyper, betalingstyper og førerrapporterte passasjertall.

NYC Taxi & Limousine Commission - For-Hire Vehicle (FHV) trip records

Turoppføringene fra For-Hire Vehicle omfatter felt som fanger inn det lisensnummeret som sendes til basen, samt hentingsdato, klokkeslett og posisjons-ID for drosjesone.

NOAA NEXRAD Level II

Nylige data på nivå II fra NEXRAD, et nettverk av 159 værradarstasjoner fordelt over USA.

Harmonized Landsat Sentinel-2

Datasettet Harmonized Landsat Sentinel-2 (HLS) omfatter satellittbildedata fra satellittene Landsat-8 (2013 til nå) og Sentinel-2 (2015 til nå), justert til et felles rutenett og behandlet til kompatible fargerom.

GOES-16

GOES-16 gir værbilder fra NOAAs GOES-16-satellitt.

NOAA Global Hydro Estimator (GHE)

Datasettet Global Hydro Estimator (GHE) gir globale estimater for nedbør i intervaller på 15 minutter, avledet fra satellittbilder og data fra NOAAs Global Forecast System.

Machine Learning Samples

En samling av ulike typer datasett for maskinlæring, som tabulære datasett, datasett for tidsserie, bilder, tekst og mer.

US Producer Price Index - Industry

Produsentprisindeksen (PPI) er et mål på gjennomsnittlig endring over tid i salgspriser mottatt av hjemlige produsenter for produksjonen deres.

US Producer Price Index - Commodities

Produsentprisindeksen (PPI) er et mål på gjennomsnittlig endring over tid i salgspriser mottatt av innenlandske produsenter for varene.

US Local Area Unemployment Statistics

Datasettene med statistikk over arbeidsledighet i lokale områder i USA gir månedlige og årlige data om sysselsetting, arbeidsledighet og arbeidskraft for folketellingsområder og -divisjoner, stater, fylker, storbyområder og mange byer i USA.

NOAA Global Forecast System (GFS)

15-dagers timevarsel for været i USA produsert av Global Forecast System (GFS) fra National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Daymet

Beregninger i rutenett av daglige værparametere i Nord-Amerika ut fra meteorologiske observasjoner.

COVID-19 Open Research Dataset

Fulltekst- og metadata-datasett fra COVID-19 og vitenskapelige artikler som gjelder koronavirus optimalisert for maskinlesing og gjort tilgjengelig for bruk av det globale forskningsfellesskapet.

COVID-19 Data Lake

COVID-19-datasjøen inneholder COVID-19 relaterte datasett fra forskjellige kilder, som dekker sporingsdata av pasienttester og -resultater, sosial distansering, sykehuskapasitet, mobilitet, osv.

Seattle Safety Data

Seattle-brannvesenets 911-utrykninger. Dette datasettet oppdateres daglig og inneholder historiske oppføringer akkumulert fra desember 2010 til nå

San Francisco Safety Data

Brannvesenarop for service- og 311-saker i San Fransisco. Dette datasettet inneholder historiske poster akkumulert fra 2015 til nå.

New York City Safety Data

Dette datasettet inneholder alle tjenesteforespørsler til 311 i New York City fra 2010 til i dag. Det er lagret i Parquet-format og oppdatert daglig.

Chicago Safety Data

Les dataene om 311-samtaler rapportert til byen Chicago. Dette datasettet er lagret i Parquet-format og oppdateres daglig.

Boston Safety Data

Les dataene om 311-samtaler rapportert til byen Boston. Dette datasettet er lagret i Parquet-format og oppdateres daglig.

Can't find the data? Email us to request a dataset or contribute a dataset