Mobile Engagement

Øk appbruken og kundelojaliteten

Nå som Azure Mobile Engagement-tjenesten trekkes tilbake, vil vi gjerne hjelpe deg med å utforske våre andre kraftige og fleksible tjenester som utviklere kan bruke for mobil markedsføring.

  • HockeyApp integrerer kontantrapportering og bruker måledata med en appdistribusjons- og brukertilbakemeldingsplattform.
  • Notification Hubs lar apputviklere levere målrettede push-varslinger.
  • Visual Studio Mobile Center hjørnesteinen til vår strategi for mobil appadministrasjon, kombinerer rik analyse, krasjrapportering, push-varsler, appdistribusjon og mye mer.

Azure Mobile Engagement-tjenesten trekkes tilbake i mars 2018 og er for øyeblikket bare tilgjengelig for eksisterende kunder.

Related products and services

HockeyApp

Distribuer mobilapper, samle inn tilbakemeldinger og krasjrapporter og overvåk bruk

Notification Hubs

Send push-varslinger til alle plattformer fra alle typer serverdeler

Visual Studio Mobile Center

Kontrollsenter for mobilappene