Hopp over navigasjon

Log Analytics vanlige spørsmål

 • Azure Log Analytics tilbys på to nivåer: gratis og betalt. Gratisnivået har en grense for mengden data som samles inn per dag. Betalingsnivået har ingen grenser for mengder av data som samles inn per dag.

  Finn ut mer på Log Analytics-priser.

 • Datamengden din er direkte proporsjonal med antall agenter og løsningene du har lagt til på Azure Log Analytics-kontoen din. Benytt bruksdashbordet til Log Analytics under arbeidsområdet for å se hvor mye data som sendes. Dashbordet viser også hvor mye data som sendes av løsninger og hvor ofte serverne dine sender data.

  Finn ut mer på Analyser databruk i Log Analytics.

 • Ja. Du kan konfigurere individuelle datamaskiner til å sende data til Azure Log Analytics ved bruk av kun én agent, uten behov for en Operational Manager-administrasjonsserver.

  Finn ut mer på Koble til Windows-datamaskiner i tjenesten Log Analytics i Azure.

 • Nei. Du kan bruke Azure Log Analytics bare ved å bruke Log Analytics-agenten på serverne eller de virtuelle maskinene du vil inkludere.

  Hvis du bruker Log Analytics gjennom et System Center Operations Manager-miljø, må du installere den siste samleoppdateringen for System Center 2012 R2. Finn din versjon av Operations Manager ved å gå til Konsolladministrering-siden.

 • Log Analytics har ikke innflytelse på den operasjonelle databasen eller datalageret. Log Analytics bruker ingen lokal datalagring – data sendes direkte til Log Analytics-tjenesten i skyen fra Operations Manager-administrasjonsserveren.

 • Navn på administrasjonsløsing Datatyper
  Vurdering av konfigurasjon Konfigurasjonsdata
  Kapasitetsplanlegging Ytelsesdata
  Sikkerhetstrygghet Windows Security-hendelser, brannmurlogger
  Beskyttelse mot skadelig programvare Konfigurasjonsdata
  Vurdering av systemoppdatering Data om systemoppdatering
  Loggadministrasjon Logger fra Windows-hendelse og/eller ISS
  Sporing av endringer Programvareinventar og Windows Service-metadata
  Vurdering av SQL Konfigurasjonsdata
 • Administrasjonsløsningene til Azure Log Analytics er en samling av logiske, visualiserings- og datainnsamlingsregler som gir måledata rundt et spesifikt problemområde.

  Finn ut mer på Log Analytics-administrasjonsløsninger.

 • En organisasjonskonto, tidligere kjent som en Microsoft-konto for organisasjoner, er en konto opprettet av organisasjonens administrator for å tillate tilgang til Microsofts organisasjonstjenester eller Microsoft Azure-abonnementer, slik som Office 365 eller Intune. Organisasjonskontoene administreres av organisasjonens administrator gjennom Azure Active Directory, og finnes vanligvis i formatet brukernavn@organisasjonsnavn.onmicrosoft.com.

  Finn ut mer på Vanlige spørsmål for Microsoft-konto for organisasjoner.

 • Et arbeidsområde i Azure Log Analytics er nivået hvor data samles inn. Hvert arbeidsområde i Log Analytics er unikt og kan ha flere Microsoft- og organisasjonskontoer tilknyttet seg. I tillegg kan hver brukerkonto ha flere Log Analytics-arbeidsområder.

  Finn ut mer på Komme igang med et Log Analytics-arbeidsområde.

 • Dataene er lagret i Microsoft Azure North America-datasenteret.

 • Ja. Hvis du bruker Azure Log Analytics-agenten, kan du forhindre den i å kommunisere med tjenesten ved å gå til kontrollpanelet og fjerne merket for Koble til Azure Operational Insights under Microsoft overvåkningsagent.

  Hvis du bruker Log Analytics gjennom Operations Manager, kan du spesifisere hvilke agenter som skal være på agenter der data samles fra og sendes til Log Analytics, som kontrolleres i konsollet til Operations Manager.

 • Data samlet inn ved bruk av analysepakker, samles via Operations Manager-agenter eller direkte agenter, og sendes like ofte som det genereres, slik som kort tid etter at en hendelse registreres eller når ytelsestellerdata innsamles.

  Data for vurdering av konfigurasjon sendes som standard med få timers mellomrom, men frekvensen kan økes eller minskes ved å følge instruksene i Bruke registernøkler for å konfigurere System Center Advisor .

 • System Center Advisor er nå en del av Azure Log Analytics.