Hopp over navigasjon

Azure Healthcare APIs

A unified solution that helps protect and combine health data in the cloud and generates healthcare insights with analytics

Få bedre resultater med analyse av og innsikt i helsetjeneste

Azure Healthcare API-er tilbyr datasamlebånd som hjelper deg med å administrere data for beskyttede helseopplysninger i stor skala. Utveksle data raskt og kjør nye programmer med API-er for helsedatastandarder, inkludert Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR®) og Digital Imaging Communications in Medicine (DICOM). Innta, standardiser og transformer data med verktøy som er enkle å rulle ut og koblinger for enhet og ustrukturerte data. Utvid oppdagelsen av innsikt ved å koble til verktøy for visualiseringer, maskinlæring (ML) og kunstig intelligens.

Azure API for FHIR

Azure Healthcare API-er er den utviklede versjonen av Azure API for FHIR og tilbyr ytterligere teknologi og tjenester. Eksisterende kunder kan fortsette å bruke produktet uten avbrudd i tjenesten eller endring i prisstruktur.

Rask utrulling av administrerte FHIR- og DICOM-tjenester egnet for store selskaper og Azure IoT Connector for FHIR

Verktøy for å kombinere forskjellige helsesdatasett og standardisere data i skyen

Koblinger til Azure Synapse Analytics, Azure Machine Learning og Power BI for å generere innsikt fra virkelige data

Utformet for beskyttede helseopplysninger som oppfyller alle regionale samsvarskrav, inkludert HIPAA, GDPR og CCPA

Effektiviser helsearbeidsbelastninger

Samle data på tvers av pasientutdata i skyen for å gjøre beskyttede helseopplysninger lettere å utveksle. Azure Healthcare API-er hjelper deg med å standardisere forskjellige datastrømmer, som for eksempel kliniske data, bildebehandlingsdata, enhetsdata og ustrukturerte data, ved hjelp av FHIR- og DICOM-tjenestene våre og Azure IoT Connector for FHIR. Dette gir bedre pasientresultater, forbedrede kliniske forskningsscenarioer, høyere effektivitet i kliniske studier og mer informerte omsorgsbeslutninger.

Få innsikt fra data for beskyttede helseopplysninger i sanntid

Koble til Power BI og Azure Synapse Analytics for visualiseringer og analyser, bruk SMART på FHIR-apper til å bygge nye programmer, og bruk maskinlæring til å opprette nye algoritmer for diagnosehjelp og forskning. Ta med virkelige data fra organisasjonene og registreringssystemene inn i skyen, og transformer og koble dem til forskjellige datasamlebånd for maskinlæring og kunstig intelligens slik at teamene dine kan iverksette handlinger i virkeligheten.

Bygg på en klarert sky

Administrer dataene for beskyttede helseopplysninger trygt. Azure-sikkerhet isolerer data og gir lagdelt, grundig forsvar og avansert trusselbeskyttelse i tråd med strenge bransjemessige standarder for forskriftssamsvar. Administrer arbeidsbelastninger for organisasjonsdata med automatisk skalering, høy tilgjengelighet og støtte for nødgjenoppretting. Administrer dataene dine i henhold til gjeldende forskrifter med sertifiseringer for ISO, HITRUST, FedRAMP, SOC og i omfang for Azure BAA.

Aktiver desentraliserte kliniske studier og telehelse

Bygg et skalerbart, helhetlig datasamlebånd som hjelper deg med å sikre arbeidsflyter for data for beskyttede helseopplysninger. Bruk Azure IoT Connector for FHIR til å innta biometriske data fra enheter og til å standardisere disse dataene i FHIR for å vise dem i sammenheng med andre kliniske datasett. Bruk biometriske data fra enheter for å hjelpe til med å drive desentraliserte kliniske studier og telehelse.

Utvinn innsikt fra avbildning

Administrer bildefiler i skyen gjennom API-er som er unikt utformet for DICOM. Lagre, spør, hent og utveksle DICOM-filer enkelt, og se kliniske data og bildedata sammen.

Omfattende innebygd sikkerhet og forskriftssamsvar

Planlegg fremover med enkle, transparente priser

  • Ingen forskuddskostnader eller overraskelser – betal bare for det du trenger.
  • Azure Healthcare API-er er kostnadsfritt under forhåndsversjonen.
  • Azure API for FHIR-prissetting basert på bruk av strukturert lagring, klargjort gjennomstrømming, og tjenestekjøretid.

Vanlige spørsmål om API-er for Azure Health

  • Azure Healthcare API-er har utviklet seg for å støtte flere helsedatastandarder for utveksling av strukturerte data. En enkelt samling av Azure Healthcare API-er lar deg rulle ut flere datatjenesteinstanser av forskjellige tjenestetyper (FHIR Service, DICOM Service og IoT Connector) som fungerer enkelt med hverandre.
  • HL7 FHIR, eller Fast Healthcare Interoperability Resources, er en åpen-standard datamodell som tillater interoperabilitet for data i systemer som bruker FHIR. Les mer.
  • Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) er standarden for kommunikasjon og administrasjon av medisinsk bildeinformasjon og relaterte data. DICOM brukes oftest til lagring og overføring av medisinske bilder som muliggjør integrering av medisinske bildeenheter som skannere, servere, arbeidsstasjoner, skrivere, nettverksmaskinvare og bildearkiverings- og kommunikasjonssystemer (PACS) fra flere produsenter.

FHIR® er HL7s registrerte varemerke og brukes med tillatelse fra HL7.

Klar når du er – la oss konfigurere gratiskontoen din