Talergjenkjennings-API

Identifiser individuelle talere eller bruk tale som godkjenningsmetode, med Talergjenkjennings-API-en

Talerverifisering

Bruk din stemme for verifisering. API-en kan brukes til å drifte programmer med et intelligent verifiseringsverktøy. Hvis taleren hevder å ha en bestemt identitet, kan du bruke stemmen til vedkommende for å kontrollere denne påstanden.

Du kan se hvordan det fungerer ved å velge en passfrase fra den gitt listen over uttrykk. Bruk det uttrykket, og registrer tre lydprøver for å registrere stemmen din i tjenesten. Dette trinnet kalles "registrering". Når registreringen er fullført, kan du starte verifiseringstrinnet med et annet lydopptak eller uttrykk for å teste tjenesten.

Se i praksis

"i am going to make him an offer he cannot refuse"

Les uttrykket over tre ganger for å registrere stemmen din.

1
2
3

Når du laster opp data for denne demoen, samtykker du i at Microsfot kan lagre den og bruke den til å gjøre Microsoft-tjenester bedre, inkludert denne API-en. For å hjelpe med å beskytte personvernet utfører vi tiltak for å avidentifisere dataene dine og holde dem sikre. Vi kommer ikke til å publisere dataene dine eller la andre mennesker bruke dem.

Vil du bygge dette?

Taleridentifisering

Identifiser hvem som snakker. API-en kan brukes til å fastslå identiteten til en ukjent taler. Lyden fra den ukjente taleren kobles mot en gruppe utvalgte talere. Hvis det blir funnet et treff, returneres talerens identitet.

Vi har valgt 5 forskjellige amerikanske presidenter, og registrert dem i tjenesten med en av talene de holdt. Hvis du vil se hvordan demonstrasjonen fungerer, velg en tale for en av presidentene ved å klikke på lydprøvene under, eller last opp en av dine egne for å teste hvordan man automatisk identifiserer hvilken president som snakker.

Se i praksis

President Barack Obama
President George W Bush
President William J Clinton
President George H W Bush
President Ronald Reagan
President Jimmy Carter

Vil du bygge dette?

Utforsk API-ene for Cognitive Services

API for visuelt innhold

Hent ut brukbar informasjon fra bilder

Ansikts-API

Registrer, identifiser, analyser, ordne og tagg ansikter i bilder

Content Moderator

Automatisert bilde, tekst og videomoderering

Følelses-API TESTVERSJON

Tilpass brukeropplevelsene med følelsesgjenkjenning

Custom Vision Service TESTVERSJON

Du kan enkelt tilpasse dine egne, moderne datamodeller for visuelt innhold til dine spesielle behov

Video Indexer TESTVERSJON

Lås opp videoinnsikter

Språkforståelse (LUIS)

Lær appene dine å forstå kommandoer fra brukerne

Tekstanalyse-API

Evaluer enkelt følelser og emner for å forstå hva brukerne vil ha

Stavekontroll-API for Bing

Finn og rett stavefeil i appen din

API for tekstoversetter

Utfør maskinoversettelse helt enkelt med en enkel REST-API-oppkalling

Nettspråkmodell-API TESTVERSJON

Bruk mulighetene i prediktive språkmodeller som er lært opp med data i nettskala

Linguistic Analysis API TESTVERSJON

Forenkle komplekse språkkonsepter og del opp tekst med Linguistic Analysis API

API for taleoversetter

Utfør taleoversettelse i sanntid helt enkelt med en enkel REST-API-oppkalling

Talergjenkjennings-API TESTVERSJON

Bruk tale til å identifisere og godkjenne enkelttalere

Bing tale-API

Konverter tale til tekst og tilbake igjen for å forstå brukernes hensikter

Custom Speech Service TESTVERSJON

Løs talegjenkjenningsproblemer knyttet til talemåte, bakgrunnsstøy og ordforråd

QnA Maker-API

Trekk ut informasjonen, og produser svar som er enkle å forstå og har en konversasjonslignende tone

Knowledge Exploration Service

Tillat interaktive søkeopplevelser over strukturerte data via naturlig språkinnmating

Custom Decision Service

En skybasert, kontekstuell API for beslutninger som blir stadig bedre med erfaring

Academic Knowledge API

Dra nytte av det omfattende akademiske innholdet i Microsoft Academic Graph

Entity Linking Intelligence Service API

Styrk appens datakoblinger med gjenkjenning av navngitte enheter og entydighet

Project Gesture

Gesture based controls

Project Knowledge Exploration

Previously called Knowledge Exploration Service API

Project Event Tracking

Event associated with Wikipedia entries

Project Academic Knowledge

Previously called Academic Knowledge

Project Local Insights

Location insights

Project Entity Linking

Previously called Entity Linking Intelligence Service API

Er du klar til å superlade appen din?