Talergjenkjennings

En taletjeneste-funksjon som bekrefter og identifiserer talere

Fastslå hvem som snakker

Bekreft og identifiser talere nøyaktig ved hjelp av deres unike stemmekarakteristikk.

Talerverifisering

Bruk stemmen til å bekrefte foredragsholdere.

Taleridentifisering

Identifiser individuelle talere i en gruppe.

Innebygd sikkerhet

Sikre dine taledata med foretaksdimensjonert sikkerhet og samsvar.

Aktiver friksjonsfri, sikre kundeopplevelser

Forbedre kundeopplevelsen ved å strømlinjeforme godkjenningsprosesser. Bruk stemmen til å bekrefte personer for sikre, friksjonsløse kundeengasjementer i et bredt spekter av løsninger, fra nettprogrammer til telefonsentraler. Talerbekreftelse kan bruke enten passfraser eller inndatastemme i fritt format.

Frigi verdi fra scenarier med flere talere

Fastslå en talers identitet innenfor en gruppe registrerte talere. Talerindentifisering gjør deg i stand til å legge tale til individuelle talere, støtte stemmegjenkjennelse for flerbrukere for personaliserte samhandlinger med mer.

Omfattende personvern og sikkerhet

  • Taletjenesten, en del av Azure Cognitive Services, ersertifisert av SOC, FedRamp, PCI, HIPAA, HITECH og ISO.
  • Du har kontroll over dataene dine. Opprett, oppdater eller fjern registreringsdataene for individuelle talere når som helst.
  • Taletjenesten er støttet av Azure infrastruktur og tilbyr derfor foretaksdimensjonert sikkerhet, tilgjengelighet, forskriftssamsvar og håndterbarhet.

Fleksibel prising gir deg den styrken og kontrollen du trenger

Betal bare for det du bruker – ingen forhåndskostnader. Med talergjenkjenning betaler du for forbruk basert på ditt antall transaksjoner.

Dokumentasjon og ressurser

Kom i gang

Les dokumentasjonen vår

Ta Microsoft Learn-kurset

Utforsk kodeeksempler

Se vår nye prøvekode

Kom i gang med Speech