Q&A Maker vanlige spørsmål

 • QnA Maker er i første rekke ment for å gi en FAQ-datakilde som du kan spørre fra bot-en eller applikasjonen. Selv om utviklere vil finne dette nytting, vil innholdseiere har de største fordelene ved dette verktøyet. QnA Maker er en fullstendig kodefri metode for administrasjon av innholdet som driver bot-en eller applikasjonen.
 • Du kan logge på med Microsoft-kontoen.
 • Ja, for øyeblikket er det kostnadsfritt å bruke QnA Maker-verktøyet. Men vi begrenser allikevel bruken per konto. Se abonnementnøkler i dokumentasjonen for mer informasjon.
 • Det er mulig at verktøyet ikke kan uthente QnA automatisk fra gyldige FAQ URL-er Ved slike tilfeller har du mulighet til å klippe ut og lime inn QnA-innholdet i en txt-fil og innføre det derfra. Du har også alltid mulighet til å legge til innhold i kunnskapsbasen ved å redigere den.
 • Vi støtter to formater for filinnføring.

  1. .tsv: QnA i formatet Spørsmål-Svar
  2. .txt, .docx, .pdf: QnA som vanlig FAQ-innhold, dvs. sekvenser med spørsmål og svar.
 • Vi har for øyeblikket en kunnskapsbasegrense på 20 MB.
 • Hver redigering, enten det er tabelloppdatering, test eller innstilling, må lagres før den kan publiseres. Pass på at du trykker Lagre og registre-knappen etter hver redigering.
 • For øyeblikket behandler QnA-verktøyet semistrukturert FAQ-innhold. Etterhvert er visjonen å også kunne svare på spørsmål fra ustrukturert innhold.
 • Nei, det trenger du ikke. Men QnA Maker tilbys som én av flere maler i Azure Bot Service som muliggjør hurtig intelligent bot-utvikling drevet av Microsoft rammeverk for boter, og som kjører i et miljø uten servere. Boter skalert basert på behov. Betal bare for ressursene du forbruker.
 • Formatet som opplastingen forventer filen i er tabulatorskilte kolonner med Spørsmål, Svar og Kilde.
 • Du kan oppdatere abonnementsnøklene hvis du tror at de har blitt kompromittert. Enhver forespørsel med din abonnementnøkkel trekkes fra din kvote.
 • Alt kunnskapsbaseinnhold lagres i Azure Storage av QnAMaker-verktøyet. Du trenger en kombinasjon av kunnskapsbase-ID og abonnementnøkkel for å får tilgang til kunnskapsbasen. Innholdet til kunnskapsbasen brukes ikke av verktøyet for andre formål.
 • Kunnskapsbasen støtter Markdown. Automatisk uthenting av URL-er har allikevel begrenset HTML til Markdown-konverteringsegenskap. Hvis du vil ha fullstendig Markdown, kan du endre innholdet direkte i tabellen eller laste opp en KB med rikt innhold.
 • Verktøyet QnA Maker importerer og matcher data i UTF-16-koding. Dette betyr at alle språk skal fungere som de er. Men så langt har vi bare utført omfattende tester av tjenesten for engelsk.
 • I den nye tjenesten har vi ikke lenger test URL. Årsaken til dette er at som en del av kognitive tjenester måles alle anrop. Siden test URL eksponerer abonnementnøkkelen og KB-ID-en, er den en sikkerhetsrisiko. Det er allikevel fremdeles veldig enkelt å prate med KB-en og dele den. Se på Azure Bot-maler for Bot for spørsmål og svar . Du kan fremheve QnA Bot-en i Skype med noen få klikk og deretter dele den med hvem som helst.
 • Følg trinnene nedenfor for å bygge inn QnA Maker-tjenesten som en webchat-kontroll i nettstedet:

 • Chat-loggene er tabulatorskilte filer med spørringen og hyppigheten som kolonner. Hyppigheten er antallet samme spørring ble sett. Filen sorteres i synkende rekkefølge etter hyppighet. Velg spørsmål fra den nedlastede filen du vil teste og last den opp for å se hvilke svar systemet ga tilbake for dem.