Hopp over navigasjon

Ansikt

Ansiktsverifisering

Sjekk sannsynligheten for at to ansikter tilhører den samme personen. API-en vil gi en konfidenspoengsum for hvor sannsynlig det er at de to ansiktene tilhører samme person.

Se i praksis

Verifiseringsresultat: de to ansiktene hører til samme person. Sikkerhet er 0.7349.

Vil du bygge dette?

Ansiktsoppdagelse

Oppdag ett eller flere menneskeansikter i et bilde, og få tilbake ansiktsrektangler som viser hvor i bildet ansiktene er, sammen med ansiktsattributter som inneholder maskinlæringbaserte prediksjoner av ansiktstrekk. Ansiktsattributter: alder, følelse, kjønn, posisjon, smil og ansiktshår med 27 landemerker for hvert ansikt i bildet.

Se i praksis

Kjønn female
Alder 24
Briller ReadingGlasses
Følelse Glede
Oppdagelsesresultat:
JSON:
[ { "faceId": "fcc5393f-26cd-41a6-86c0-5852481a3c6d", "faceRectangle": { "top": 128, "left": 459, "width": 224, "height": 224 }, "faceAttributes": { "hair": { "bald": 0.1, "invisible": false, "hairColor": [ { "color": "brown", "confidence": 0.99 }, { "color": "black", "confidence": 0.57 }, { "color": "red", "confidence": 0.36 }, { "color": "blond", "confidence": 0.34 }, { "color": "gray", "confidence": 0.15 }, { "color": "other", "confidence": 0.13 } ] }, "smile": 1.0, "headPose": { "pitch": 0.0, "roll": -16.9, "yaw": 16.7 }, "gender": "female", "age": 24.0, "facialHair": { "moustache": 0.0, "beard": 0.0, "sideburns": 0.0 }, "glasses": "ReadingGlasses", "makeup": { "eyeMakeup": true, "lipMakeup": true }, "emotion": { "anger": 0.0, "contempt": 0.0, "disgust": 0.0, "fear": 0.0, "happiness": 1.0, "neutral": 0.0, "sadness": 0.0, "surprise": 0.0 }, "occlusion": { "foreheadOccluded": false, "eyeOccluded": false, "mouthOccluded": false }, "accessories": [ { "type": "glasses", "confidence": 1.0 } ], "blur": { "blurLevel": "low", "value": 0.0 }, "exposure": { "exposureLevel": "goodExposure", "value": 0.48 }, "noise": { "noiseLevel": "low", "value": 0.0 } }, "faceLandmarks": { "pupilLeft": { "x": 504.8, "y": 206.8 }, "pupilRight": { "x": 602.5, "y": 178.4 }, "noseTip": { "x": 593.5, "y": 247.3 }, "mouthLeft": { "x": 529.8, "y": 300.5 }, "mouthRight": { "x": 626.0, "y": 277.3 }, "eyebrowLeftOuter": { "x": 461.0, "y": 186.8 }, "eyebrowLeftInner": { "x": 541.9, "y": 178.9 }, "eyeLeftOuter": { "x": 490.9, "y": 209.0 }, "eyeLeftTop": { "x": 509.1, "y": 199.5 }, "eyeLeftBottom": { "x": 509.3, "y": 213.9 }, "eyeLeftInner": { "x": 529.0, "y": 205.0 }, "eyebrowRightInner": { "x": 579.2, "y": 169.2 }, "eyebrowRightOuter": { "x": 633.0, "y": 136.4 }, "eyeRightInner": { "x": 590.5, "y": 184.5 }, "eyeRightTop": { "x": 604.2, "y": 171.5 }, "eyeRightBottom": { "x": 608.4, "y": 184.0 }, "eyeRightOuter": { "x": 623.8, "y": 173.7 }, "noseRootLeft": { "x": 549.8, "y": 200.3 }, "noseRootRight": { "x": 580.7, "y": 192.3 }, "noseLeftAlarTop": { "x": 557.2, "y": 234.6 }, "noseRightAlarTop": { "x": 603.2, "y": 225.1 }, "noseLeftAlarOutTip": { "x": 545.4, "y": 255.5 }, "noseRightAlarOutTip": { "x": 615.9, "y": 239.5 }, "upperLipTop": { "x": 591.1, "y": 278.4 }, "upperLipBottom": { "x": 593.2, "y": 288.7 }, "underLipTop": { "x": 597.1, "y": 308.0 }, "underLipBottom": { "x": 600.3, "y": 324.8 } } } ]

Vil du bygge dette?

Gjenkjenning av følelse

Ansikts-API integrerer nå med gjenkjenning av følelser, og gir tilbakemelding om konfidens av en rekke følelser for hvert ansikt i et bilde som sinne, forakt, avsky, frykt, lykke, nøytral, tristhet og overraskelse. Man anser at disse følelsene kommuniseres likt i ulike kulturer, med bestemte ansiktsuttrykk.

Se i praksis

Sinne 0,00001
Forakt 0,00012
Avsky 0,00003
Frykt 0,00059
Glede 0,06631
Nøytral 0,00555
Tristhet 0,00001
Overraskelse 0,92739
Oppdagelsesresultat:
1 ansikter detektert

JSON:
[ { "faceRectangle": { "top": 141, "left": 130, "width": 162, "height": 162 }, "scores": { "anger": 9.29041E-06, "contempt": 0.000118981574, "disgust": 3.15619363E-05, "fear": 0.000589638, "happiness": 0.06630674, "neutral": 0.00555004273, "sadness": 7.44669524E-06, "surprise": 0.9273863 } } ]

Vil du bygge dette?

Ansiktsidentifisering

Ansikts-API gir deg mulighet til å søke, identifisere og matche ansikter i din private beholding på opptil 1 million personer.

Søk etter lignende ansikt

Enkelt søk etter lignende ansikter. Ut fra en samling med ansikter med et nytt ansikt som en spørring, ville denne API-en returnere en samling med ansikter som ligner hverandre.

Ansiktsgruppering

Organiser samlinger av mange uidentifiserte ansikter i grupper basert på visuell likhet.

Utforsk API-ene for Cognitive Services

Visuelt innhold

Hent ut brukbar informasjon fra bilder

Ansikt

Registrer, identifiser, analyser, ordne og tagg ansikter i bilder

Video Indexer

Lås opp videoinnsikter

Content Moderator

Automatisert bilde, tekst og videomoderering

Custom Vision TESTVERSJON

Du kan enkelt tilpasse dine egne, moderne datamodeller for visuelt innhold til dine spesielle behov

Tekstanalyser

Evaluer enkelt følelser og emner for å forstå hva brukerne vil ha

Translator Text

Utfør maskinoversettelse helt enkelt med en enkel REST-API-oppkalling

Bing Spell Check

Finn og rett stavefeil i appen din

Content Moderator

Automatisert bilde, tekst og videomoderering

Language Understanding

Lær appene dine å forstå kommandoer fra brukerne

Speech-tjenester

Samlede taletjenester for tale til tekst, tekst til tale og taleoversettelse

Talergjenkjennings TESTVERSJON

Bruk tale til å identifisere og bekrefte enkelttalere

QnA Maker

Trekk ut informasjonen, og produser svar som er enkle å forstå og har en konversasjonslignende tone

Er du klar til å superlade appen din?