Entity Linking Intelligence Service API

Styrk appens datakoblinger med gjenkjenning av navngitte enheter og entydighet.

Entity Linking

I ulike kontekster kan et ord brukes som en tegnenhet, et verb eller et annet ord fra en gitt setning. I situasjoner der «times» er en tegnenhet kan det for eksempel henvise til to ulike enheter, som «The New York Times» og «Times Square». Gitt en spesifikk tekstparagraf i et dokument, vil Entity Linking Intelligence Service gjenkjenne og identifisere hver separate enhet ut fra konteksten.

Se den i aksjon

 1. Uthev innhold
 2. JSON

Mars is the fourth planet from the Sun and the second smallest planet in the Solar System , after Mercury . Named after the Roman god of war , it is often referred to as the ' Red Planet ' because the iron oxide prevalent on its surface gives it a reddish appearance.

{
 "entities": [
  {
   "matches": [
    {
     "text": "Mars",
     "entries": [
      {
       "offset": 0
      }
     ]
    },
    {
     "text": "Red Planet",
     "entries": [
      {
       "offset": 172
      }
     ]
    }
   ],
   "name": "Mars",
   "wikipediaId": "Mars",
   "score": 0.993
  },
  {
   "matches": [
    {
     "text": "Sun",
     "entries": [
      {
       "offset": 35
      }
     ]
    }
   ],
   "name": "Sun",
   "wikipediaId": "Sun",
   "score": 1.0
  },
  {
   "matches": [
    {
     "text": "the Solar System",
     "entries": [
      {
       "offset": 73
      }
     ]
    }
   ],
   "name": "Solar System",
   "wikipediaId": "Solar System",
   "score": 1.0
  },
  {
   "matches": [
    {
     "text": "Mercury",
     "entries": [
      {
       "offset": 97
      }
     ]
    }
   ],
   "name": "De Graft",
   "wikipediaId": "Mercury (planet)",
   "score": 0.999
  },
  {
   "matches": [
    {
     "text": "Roman god of war",
     "entries": [
      {
       "offset": 122
      }
     ]
    }
   ],
   "name": "Mars",
   "wikipediaId": "Mars (mythology)",
   "score": 0.387
  }
 ]
}

Når du laster opp data for denne demoen, samtykker du i at Microsfot kan lagre den og bruke den til å gjøre Microsoft-tjenester bedre, inkludert denne API-en. For å hjelpe med å beskytte personvernet utfører vi tiltak for å avidentifisere dataene dine og holde dem sikre. Vi kommer ikke til å publisere dataene dine eller la andre mennesker bruke dem.

Vil du bygge dette?

For å få mer detaljert informasjon fra enheten din – som avbildninger, beskrivelser, offisielle URL-adresser og mer – prøv Bing Entity Search API.

Utforsk API-ene for Cognitive Services

API for visuelt innhold

Hent ut brukbar informasjon fra bilder

Ansikts-API

Registrer, identifiser, analyser, ordne og tagg ansikter i bilder

Content Moderator

Automatisert bilde, tekst og videomoderering

Følelses-API TESTVERSJON

Tilpass brukeropplevelsene med følelsesgjenkjenning

Custom Vision Service TESTVERSJON

Du kan enkelt tilpasse dine egne, moderne datamodeller for visuelt innhold til dine spesielle behov

Video Indexer TESTVERSJON

Lås opp videoinnsikter

Språkforståelse (LUIS)

Lær appene dine å forstå kommandoer fra brukerne

Tekstanalyse-API

Evaluer enkelt følelser og emner for å forstå hva brukerne vil ha

Stavekontroll-API for Bing

Finn og rett stavefeil i appen din

API for tekstoversetter

Utfør maskinoversettelse helt enkelt med en enkel REST-API-oppkalling

Nettspråkmodell-API TESTVERSJON

Bruk mulighetene i prediktive språkmodeller som er lært opp med data i nettskala

Linguistic Analysis API TESTVERSJON

Forenkle komplekse språkkonsepter og del opp tekst med Linguistic Analysis API

API for taleoversetter

Utfør taleoversettelse i sanntid helt enkelt med en enkel REST-API-oppkalling

Talergjenkjennings-API TESTVERSJON

Bruk tale til å identifisere og godkjenne enkelttalere

Bing tale-API

Konverter tale til tekst og tilbake igjen for å forstå brukernes hensikter

Custom Speech Service TESTVERSJON

Løs talegjenkjenningsproblemer knyttet til talemåte, bakgrunnsstøy og ordforråd

Anbefalings-API TESTVERSJON

Forutse og anbefal produkter kundene dine vil ha

Academic Knowledge API TESTVERSJON

Dra nytte av det omfattende akademiske innholdet i Microsoft Academic Graph

Knowledge Exploration Service TESTVERSJON

Tillat interaktive søkeopplevelser over strukturerte data via naturlig språkinnmating

QnA Maker-API TESTVERSJON

Trekk ut informasjonen, og produser svar som er enkle å forstå og har en konversasjonslignende tone

Entity Linking Intelligence Service API TESTVERSJON

Styrk appens datakoblinger med gjenkjenning av navngitte enheter og entydighet

Custom Decision Service TESTVERSJON

En skybasert, kontekstuell API for beslutninger som blir stadig bedre med erfaring

Prosjekt Praha

Bevegelsesbaserte kontroller

Prosjekt Cuzco

Hendelse knyttet til Wikipedia-oppføringer

Prosjekt Nanjing

Isokron-bestemmelser

Prosjekt Abu Dhabi

Distansematrise

Prosjekt Johannesburg

Rutelogistikk

Prosjekt Wollongong

Plasseringsinnsikter

Er du klar til å superlade appen din?