Hopp over navigasjon

Følelse

Analyser ansikter for å oppdage et bredt utvalg av følelser og tilpass appens respons.

Gjenkjenn følelser i bilder

Følelses-API-en bruker et ansiktsuttrykk i et bilde som inndata til å gi gode resultater for en rekke ulike følelser for hvert ansikt på bildet, og som en innramming for ansiktet ved bruk av ansikts-API. Hvis en bruker allerede har kalt opp ansikts-API-en, kan de bruke ansiktsrektangelet som alternativ inndata.

Følelsene som kan oppdages er sinne, forakt, avsky, frykt, lykke, nøytral, tristhet og overraskelse. Man anser at disse følelsene kommuniseres likt i ulike kulturer, med bestemte ansiktsuttrykk.

Se i praksis

Sinne 0,00001
Forakt 0,00012
Avsky 0,00003
Frykt 0,00059
Glede 0,06631
Nøytral 0,00555
Tristhet 0,00001
Overraskelse 0,92739
Oppdagelsesresultat:
1 ansikter detektert

JSON:
[ { "faceRectangle": { "top": 141, "left": 130, "width": 162, "height": 162 }, "scores": { "anger": 9.29041E-06, "contempt": 0.000118981574, "disgust": 3.15619363E-05, "fear": 0.000589638, "happiness": 0.06630674, "neutral": 0.00555004273, "sadness": 7.44669524E-06, "surprise": 0.9273863 } } ]

Vil du bygge dette?

Gjenkjenn følelser i video

Du kan også bruke følelses-API-en til å spore hvordan en person eller folkemengde responderer på innholdet ditt over tid. Følelsene som kan oppdages er sinne, forakt, avsky, frykt, lykke, nøytral, tristhet og overraskelse.

Gjenkjenn følelser i video ved å hente ut rammer av en video, og deretter sende disse rammene til API-en. Få resultatene raskere og kom raskt i gang med kodingen ved bruk av eksempelet vårt på GitHub.

Les mer

Se i praksis

Vil du bygge dette?

Utforsk API-ene for Cognitive Services

Visuelt innhold

Hent ut brukbar informasjon fra bilder

Ansikt

Registrer, identifiser, analyser, ordne og tagg ansikter i bilder

Video Indexer

Lås opp videoinnsikter

Content Moderator

Automatisert bilde, tekst og videomoderering

Custom Vision TESTVERSJON

Du kan enkelt tilpasse dine egne, moderne datamodeller for visuelt innhold til dine spesielle behov

Tekstanalyser

Evaluer enkelt følelser og emner for å forstå hva brukerne vil ha

Translator Text

Utfør maskinoversettelse helt enkelt med en enkel REST-API-oppkalling

Bing Spell Check

Finn og rett stavefeil i appen din

Content Moderator

Automatisert bilde, tekst og videomoderering

Language Understanding

Lær appene dine å forstå kommandoer fra brukerne

Speech-tjenester

Samlede taletjenester for tale til tekst, tekst til tale og taleoversettelse

Talergjenkjennings TESTVERSJON

Bruk tale til å identifisere og bekrefte enkelttalere

QnA Maker

Trekk ut informasjonen, og produser svar som er enkle å forstå og har en konversasjonslignende tone

Er du klar til å superlade appen din?