Cognitive Services Directory

Administrer Cognitive Services i Azure-skyen og test dem med midlertidig adgang

Visuelle funksjoner

Finn ut hvordan Visuelle funksjoner gjør det mulig for apper og tjenester å identifisere og analysere innhold nøyaktig i bilder, videoer og digital håndskrift.

Visuelt innhold

Prøv gratis | Mer informasjon

Bildeklassifisering

Scene- og aktivitetsgjenkjennelse i bilder | Demo

Gjenkjennelse av kjendiser og landemerker i bilder | Demo

Optisk tegngjenkjenning (OCR) i bilder | Demo | Støtte for beholdere

Ansikt

Prøv gratis | Mer informasjon | Støtte for beholdere

Ansiktsoppdagelse i bilder | Demo

Personidentifisering i bilder

Følelsesgjenkjenning i bilder | Demo

Gjenkjennelse og gruppering av lignende ansikt i bilder | Demo

Ink Recognizer TESTVERSJON

Prøv gratis | Mer informasjon

Gjenkjenn digital håndskrift og håndskrift

Gjenkjenn og pek ut vanlige figurer

Aktiver produktivitetsscenarioer

Video Indexer

Prøv gratis | Mer informasjon

Full analyse for video- og lydkanalene i videoen

Gjennomfører ansikts-, objekts- og nøkkelrammegjenkjenning, OCR og transkripsjon

Avansert innsikt som emneutledninger, gjenkjennelse av merker og følelser

Custom Vision

Prøv gratis | Mer informasjon

Egendefinert bildegjenkjenning | Demo

Form Recognizer TESTVERSJON

Mer informasjon | Støtte for beholdere

Trekk ut tekst, nøkkelverdipar og tabeller fra dokumenter

Tilpasset til dine skjemaer, uten manuell merking

Distribuer hvor som helst, fra skyen til kanten

Språk

Lær om språktjenester som sikrer at apper og tjenester kan forstå betydningen av ustrukturert tekst eller gjenkjenner hensikten bak en talers ytringer. Prøv enhver tjeneste gratis, så kan du raskt bygge språkaktiverte apper og tjenester med følgende funksjoner.

Tekstanalyser

Prøv gratis | Mer informasjon | Støtte for beholdere

Gjenkjenning av tegnenhet | Demo

Trekke ut nøkkelsetninger | Demo

Analyse av tekstsentiment | Demo

Translator Text

Prøv gratis | Mer informasjon

Automatisk språkgjenkjenning | Støtte for beholdere

Automatisk tekstoversettelse

Tilpassbar oversettelse

QnA Maker

Prøv gratis | Mer informasjon

Ekstrahering av spørsmål og svar fra ustrukturert tekst | Demo

Opprettelse av kunnskapsbase fra samlinger av spørsmål og svar | Demo

Semantisk samsvar for kunnskapsbaser

Engasjerende leser TESTVERSJON

Mer informasjon

Hjelp brukerne å lese og forstå tekst

Funksjoner for lesere på alle nivåer

Tale

Oppdag hvordan Speech aktiverer integrasjon av talebehandlingsfunksjonalitet til enhver app eller tjeneste. Konverter talespråk til tekst eller gjør tekst om til tale som høres naturlig ut, ved hjelp av standard (eller tilpassede) stemmetyper. Prøv alle tjenestene gratis til å raskt bygge taleaktiverte apper og tjenester med følgende funksjoner.

Speech-tjenester

Prøv gratis | Mer informasjon

Automatisk tale-til-tekst-transkripsjon med egendefinerte modeller | Demo | Støtte for beholdere

Naturlig tekst til tale med egendefinert stemmetype | Demo | Støtte for beholdere

Utfør taleoversettelser i sanntid | Demo

Talergjenkjennings TESTVERSJON

Prøv gratis | Mer informasjon

Taleridentifisering | Demo

Talerverifisering | Demo

Beslutning

Bruk disse tjenestene til å ta informerte og effektive beslutninger.

Content Moderator

Prøv gratis | Mer informasjon

Oppdag potensielt krenkende og uønskede avbildninger

Filtrer potensiell banning og uønsket tekst

Moderer vokseninnhold og rasistisk innhold i videoer

Bruk innebygd kontrollverktøy for best mulig resultater

Avviksdetektor TESTVERSJON

Prøv gratis | Mer informasjon | Støtte for beholdere

Overvåk virksomhetens tilstand i sanntid

Gjennomfør IoT-ekstern overvåking

Bruk interaktiv dataanalyse

Personalizer TESTVERSJON

Prøv gratis | Mer informasjon

Lever rikholdige muligheter for personlig tilpassing i appene dine

Distribuer hvor som helst, fra skyen til kanten

Forstå og administrer den forsterkende læreløkken på en enkel måte

Utforsk Azure Search med nye kognitive egenskaper

Del av Azure Search, utforsk den nye funksjonen Cognitive Search for å forstå innholdet til bedriftsfilene dine, uthente informasjon og berike den slik at du raskt kan finne informasjonen og innsikten som er viktig for deg.