Hopp over navigasjon

Visuelt innhold

En tjeneste med kunstig intelligens som analyserer innhold i bilder og videoer

Trekk ut omfattende informasjon fra bilder og videoer

Gjør det lettere å oppdage innhold, automatiser uttrekking av tekst, analyser videoer i sanntid, og skap produkter som flere kan bruke, ved å bygge inn funksjonalitet for visuelt skyinnhold i appene dine ved hjelp av visuelt innhold, som er en del av Azure Cognitive Services. Bruk behandling av visuelle data til å merke innhold med objekter og konsepter, trekke ut tekst, generere bildebeskrivelser, moderere innhold og forstå menneskers bevegelser på fysiske steder. Det er ikke nødvendig med eEkspertise i maskinlæring er ikke et krav.

Tekstuttrekking (optisk tegngjenkjenning)

Trekk ut trykt og håndskrevet tekst fra bilder og dokumenter med blandede språk og skriftstiler.

Bildeforståelse

Hent fra en omfattende ontologi av mer enn 10 000 konsepter og objekter, og skap verdier fra ressurser med visuelt innhold.

Spatial analyse

Analyser hvordan mennesker beveger seg i et rom i sanntid når det gjelder belegg for antall personer, sosial distansering og munnbindoppdagelse.

Fleksibel distribusjon

Kjør visuelt innhold i skyen eller kanten, i beholdere.

Bruk banebrytende visuelt innhold, helt enkelt

Legg til ledende teknologi for video- og bildegjenkjenning i appene dine med et enkelt API-oppkall.

Se i praksis

person
person
subway train
Funksjonsnavn: Verdi
Objekter [ { "rectangle": { "x": 93, "y": 178, "w": 115, "h": 237 }, "object": "person", "confidence": 0.764 }, { "rectangle": { "x": 0, "y": 229, "w": 101, "h": 206 }, "object": "person", "confidence": 0.624 }, { "rectangle": { "x": 161, "y": 31, "w": 439, "h": 423 }, "object": "subway train", "parent": { "object": "train", "parent": { "object": "Land vehicle", "parent": { "object": "Vehicle", "confidence": 0.926 }, "confidence": 0.923 }, "confidence": 0.917 }, "confidence": 0.801 } ]
Tagger [ { "name": "train", "confidence": 0.9974923 }, { "name": "platform", "confidence": 0.9955776 }, { "name": "station", "confidence": 0.9796659 }, { "name": "indoor", "confidence": 0.9272351 }, { "name": "subway", "confidence": 0.83886826 }, { "name": "clothing", "confidence": 0.5561272 }, { "name": "person", "confidence": 0.505803 }, { "name": "pulling", "confidence": 0.431911558 } ]
Beskrivelse { "tags": [ "train", "platform", "station", "building", "indoor", "subway", "track", "walking", "waiting", "pulling", "board", "people", "man", "luggage", "standing", "holding", "large", "woman", "suitcase" ], "captions": [ { "text": "people waiting at a train station", "confidence": 0.833144546 } ] }
Bildeformat "Jpeg"
Bildedimensjoner 462 x 600
Svart-hvitt false
Vokseninnhold false
Voksenscore 0.009112839
Blodig false
Blodighetsscore 0.0461505651
Voksent false
Voksenscore 0.0143244788
Kategorier [ { "name": "trans_trainstation", "score": 0.98828125 } ]
Ansikter []
Dominant bakgrunnsfarge
"Black"
Dominant forgrunnsfarge
"Black"
Aksentfarge
#484C83
{
 "categories": [
  {
   "name": "trans_trainstation",
   "score": 0.98828125
  }
 ],
 "adult": {
  "isAdultContent": false,
  "isGoryContent": false,
  "isRacyContent": false,
  "adultScore": 0.009112839,
  "goreScore": 0.0461505651,
  "racyScore": 0.0143244788
 },
 "tags": [
  {
   "name": "train",
   "confidence": 0.9974923
  },
  {
   "name": "platform",
   "confidence": 0.9955776
  },
  {
   "name": "station",
   "confidence": 0.9796659
  },
  {
   "name": "indoor",
   "confidence": 0.9272351
  },
  {
   "name": "subway",
   "confidence": 0.83886826
  },
  {
   "name": "clothing",
   "confidence": 0.5561272
  },
  {
   "name": "person",
   "confidence": 0.505803
  },
  {
   "name": "pulling",
   "confidence": 0.431911558
  }
 ],
 "description": {
  "tags": [
   "train",
   "platform",
   "station",
   "building",
   "indoor",
   "subway",
   "track",
   "walking",
   "waiting",
   "pulling",
   "board",
   "people",
   "man",
   "luggage",
   "standing",
   "holding",
   "large",
   "woman",
   "suitcase"
  ],
  "captions": [
   {
    "text": "people waiting at a train station",
    "confidence": 0.833144546
   }
  ]
 },
 "requestId": "1ac2fd3c-82ef-4852-9a95-7c40e50d29f2",
 "metadata": {
  "width": 600,
  "height": 462,
  "format": "Jpeg"
 },
 "faces": [],
 "color": {
  "dominantColorForeground": "Black",
  "dominantColorBackground": "Black",
  "accentColor": "484C83",
  "isBWImg": false
 },
 "objects": [
  {
   "rectangle": {
    "x": 93,
    "y": 178,
    "w": 115,
    "h": 237
   },
   "object": "person",
   "confidence": 0.764
  },
  {
   "rectangle": {
    "x": 0,
    "y": 229,
    "w": 101,
    "h": 206
   },
   "object": "person",
   "confidence": 0.624
  },
  {
   "rectangle": {
    "x": 161,
    "y": 31,
    "w": 439,
    "h": 423
   },
   "object": "subway train",
   "parent": {
    "object": "train",
    "parent": {
     "object": "Land vehicle",
     "parent": {
      "object": "Vehicle",
      "confidence": 0.926
     },
     "confidence": 0.923
    },
    "confidence": 0.917
   },
   "confidence": 0.801
  }
 ]
}