Azure Bot Service

Bygg en flott samtalepartner

Bygg, koble til, distribuer og administrer intelligente roboter for å samhandle naturlig med brukerne dine på nettsteder, apper, Cortana, Microsoft Teams, Skype, Slack, Facebook Messenger og mye mer. Kom raskt i gang med et komplett miljø for robotbygging. Du betaler bare for det du bruker.

Intelligent bot-opprettelse som skaleres ved behov

Akselerert utvikling

Azure Bot Service får fart på utviklingen ved å levere et integrert miljø som er bygd spesielt for robotutvikling med Microsoft Bot Framework-kontakter og BotBuilder-SDK-er. Utviklere kan komme i gang på sekunder med ferdiglagede maler for scenarioer, inkludert enkle skjema, språkforståelse, spørsmål og svar og proaktive roboter.

Gi roboten din intelligens med Cognitive Services

Gi roboten din superkrefter. Tøy grensene fra en god samtalepartner til en robot som kan gjenkjenne brukere fra bilder, moderere innhold, komme med smarte anbefalinger, oversette språk og mye mer. Med Cognitive Services kan roboten se, høre og tolke på mer menneskelige måter.

Engasjer publikummet ditt, uansett hvor de er

Brukerne dine snakker på mange steder, roboten din bør også kunne det. Azure Bot Service kan integreres over flere kanaler for å øke samhandlingene og nå flere kunder via bedriftens nettsted eller app til e-post, GroupMe, Facebook Messenger, Kik, Skype, Slack, Microsoft Teams, Telegram, tekstmeldinger/SMS, Twilio, Cortana, og Skype for Business.

Utvikle din egen virtuelle assistent

Opprett en konversasjonsassistent som er skreddersydd ditt merke og som leverer tilpassede, naturlige erfaringer på tvers av flere apper og enheter. Kom i gang på noen få minutter med en produksjonsklar løsningsakselerator som nå er i forhåndsversjon.

Navitime

"With Microsoft Bot Framework, it took just one week to develop our chatbot and another month to launch it. We were able to shorten the development period by half of what was expected, resulting in an early launch of service."

Daisuke Kezuka: Daisuke Kezuka: General Manager for Travel Business Navitime Japan

Utforsk Azure Bot Service-scenarioer

Chatrobot for handel

商務聊天機器人結合 Azure Bot Service 和 Language Understanding 服務,開發人員可建立各式案例的對話介面,例如銀行業、旅遊服務與娛樂服務。例如,飯店禮賓部可使用機器人透過 Azure Active Directory 驗證客戶,增強傳統電子郵件和通話互動,以及利用認知服務透過文字和語音,更完善地依情境處理客戶要求。您可新增語音辨識服務來支援語音命令。1237456
 1. Oversikt
 2. Flyt

Oversikt

Sammen kan Azure Bot Service og tjenesten for språkforståelse gi utviklere mulighet til å opprette samtalegrensesnitt for ulike scenarioer, for eksempel banktjenester, reiser og underholdning. Portvakten på et hotell kan for eksempel bruke en robot til å styrke samhandlinger i tradisjonell kommunikasjon via e-post og telefon, ved å validere en kunde via Azure Active Directory og bruke Cognitive Services til å bedre den kontekstuelle prosessen rundt kundeforespørsler via tekst og tale. Tjenesten for talegjenkjenning kan legges til for å støtte talekommandoer.

Flyt

 1. 1 Kunden bruker mobilappen din
 2. 2 Ved hjelp av Azure AD B2C, kan brukeren godkjenne
 3. 3 Ved hjelp av den egendefinerte programroboten ber brukeren om informasjon
 4. 4 Cognitive Services bidrar til å behandle forespørselen i naturlig språk
 5. 5 Svaret gjennomgås av kunde som kan spesifisere spørsmålet ved hjelp av naturlig samtale
 6. 6 Når brukeren er fornøyd med resultatene, oppdaterer programroboten kundens reservasjon
 7. 7 Programinnsikter samler telemetri under kjøring for å bidra til utviklingen med robotytelse og -bruk

It’s amazing, once development started, how quickly the whole thing came together… We didn’t need to build any special functionality to connect the bot to our product catalog and stock data—we just used existing feeds.

Antonia Colin-Jones, Strategic Partnership Program Manager, Dixons Carphone

Se hvordan Dixons Carphone samhandler med kundene

Informasjons-chatbot

資訊聊天機器人此資訊機器人可透過認知服務 QnA Maker 回答在知識集或常見問題集中定義的問題,也會透過 Azure 搜尋服務回答更開放式的問題。AzureActive DirectoryAzureBot ServiceLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15AzureApp ServiceAzureApp Insights2StructuredAzure Search7634QnA MakerApplication bot
 1. Oversikt
 2. Flyt

Oversikt

Denne informasjonsroboten kan svare på spørsmål som er definert i et kunnskapssett eller på vanlige spørsmål ved hjelp av Cognitive ServicesQnA Maker, og svare på mer åpne spørsmål ved hjelp av Azure Search.

Flyt

 1. 1 Ansatte starter programroboten
 2. 2 Azure Active Directory validerer identiteten til den ansatte
 3. 3 Den ansatte kan spørre roboten hva slags spørsmål som støttes
 4. 4 Cognitive Services returnerer Vanlige spørsmål bygd med QnA Maker
 5. 5 Den ansatte definerer et gyldig spørsmål
 6. 6 Roboten sender inn spørsmålet til Azure Search som returnerer informasjon om programdataene
 7. 7 Programinnsikter samler telemetri under kjøring for å bidra til utviklingen med robotytelse og -bruk

Conversation as a platform is the future, so it’s great that we’re already offering it to our customers using the Bot Framework and Azure.

Katie Duffy, Application Architect, UPS

Se hvordan UPS bruker LUIS til å hjelpe kundene med å spore pakker i sanntid

Enterprise Productivity Chatbot

企業生產力聊天機器人Azure Bot Service 可輕鬆與 Language Understanding 相結合,供組織建置強大的企業生產力機器人,讓組織可透過整合外部系統 (如:Office 365 行事曆、儲存在 Dynamics CRM 中的客戶案例等),簡化一般工作活動。AzureActive DirectoryAzureBot ServiceQnA MakerLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15GraphOffice 365Dynamics CRMSpeech APIAzureApp ServiceAzureApp Insights2364
 1. Oversikt
 2. Flyt

Oversikt

Azure Bot Service kan enkelt kombineres med språkforståelse for å utvikle kraftige roboter for virksomhetsproduktivitet som lar organisasjoner strømlinjeforme vanlige arbeidsaktiviteter ved å integrere eksterne systemer, for eksempel Office 365-kalenderen, kundetilfeller lagret i Dynamics CRM og mye mer.

Flyt

 1. 1 Robot ansattilgang virksomhetsproduktivitet
 2. 2 Azure Active Directory validerer identiteten til den ansatte
 3. 3 Roboten kan sende spørring til den ansattes Office 365-kalender via Azure Graph
 4. 4 Ved hjelp av data innhentet fra kalenderen kan roboten få tilgang til kasusinformasjon i Dynamics CRM
 5. 5 Informasjon returneres til den ansatte som kan filtrere dataene uten å forlate roboten
 6. 6 Programinnsikter samler kjøretidstelemetri for å bidra til utviklingen med robotytelse og -bruk

Lag din første intelligente bot med Azure AI

Bruk denne veiledningen til å bygge din første AI-driftede chatbot.

Last ned utviklerveiledningen

Related products and services

Azure Functions

Behandle hendelser med kode uten server

Rammeverk for boter

Bygg en samtaleparter for samhandling med brukerne dine, uansett hvor de befinner seg

Kognitive tjenester

Legg til smarte API-funksjoner, og muliggjør kontekstavhengig samhandling

Start utviklingen av serverløse boter i dag