BizTalk Services

Sømløs integrering av foretaket og skyen

BizTalk Services vil ikke lenger være tilgjengelig for nye kunder, og ble trukket tilbake fra markedet i sin helhet 31. mai 2018. Azure Logic Apps vil imidlertid dekke og funksjonene i BizTalk Services og mere til. Funksjonene for nøkkelintegrering er for eksempel allerede inkludert i Azure Logic Apps, i tillegg til mange flere kundefordeler som for eksempel disse:

  • Serverfri iPaaS forbedrer brukeropplevelsen og gir bruksbasert fakturering.
  • Få tilgang til over 100 koblinger til skybaserte og lokale apper.
  • Utform og implementer arbeidsflyter på en enkel måte med den visuelle utformingen i Logic Apps.
  • Sømløs bruk av kraftige Azure-tjenester som Machine Learning og Cognitive Services.

Lær mer om Logic Apps og les Logic Apps-dokumentasjonen.

Azure BizTalk Services-funksjoner er nå også tilgjengelige i Azure App Service. Les mer

App Service, API Apps og Logic Apps

Utvid integreringsløsninger til skyen ved hjelp av nye App Service-funksjoner. Les mer

Integrering av virksomhetsprogrammer

BizTalk Services kan by på direkte integrering av bransjeprogrammer, både i skyen og lokalt, for SAP, Oracle EBS, SQL Server og PeopleSoft. Du kan bruke det til å koble til enhver HTTP-, FTP-, SFTP- og REST-datakilde. Du kan rute meldinger ved hjelp av flere Azure-objekter, som Service Bus-køer, emner, SQL Database og Blob Storage.

Tusenvis av kunder bruker BizTalk Services til løsninger som betalingsbehandling, administrasjon av forsyningskjeder, samhandlinger mellom bedrifter, rapportering og til å ta beslutninger i sanntid. Les mer

Testversjon av hybridtilkoblinger

Med funksjonen for hybridtilkoblinger i BizTalk Services kan du knytte Web Apps- eller Mobile Apps-funksjonen i Azure App Service til enhver lokal TCP- eller HTTP-ressurs – for eksempel SQL Server, MySQL eller en nettjeneste – med bare noen få konfigurasjonsendringer og uten bruk av tilpasset kode. Du finner mer informasjon i Hybrid Connections Overview (Oversikt over hybridtilkoblinger) og Connect to on-premises SQL Server from a web app in Azure App Service using Hybrid Connections (Koble til lokal SQL Server fra en nettapp i Azure App Service med hybridtilkoblinger).

Related products and services

Azure Active Directory

Synkroniser lokale kataloger og aktiver enkel pålogging

API Management

Publiser API-er til utviklere, partnere og ansatte, sikkert og skalert

Azure SQL Database

Administrert intelligent SQL i skyen

Bruk App Service til å utvide integreringsløsninger til skyen