Hopp over navigasjon

BizTalk Services

Sømløs integrering av foretaket og skyen

BizTalk Services vil ikke lenger være tilgjengelig for nye kunder, og blir trukket tilbake fra markedet 31. mai 2018. Azure Logic Apps vil imidlertid dekke og funksjonene i BizTalk Services og mere til. Funksjonene for nøkkelintegrering er for eksempel allerede inkludert i Azure Logic Apps, i tillegg til mange flere kundefordeler som for eksempel disse:

  • Serverfri iPaaS forbedrer brukeropplevelsen og gir bruksbasert fakturering.
  • Få tilgang til over 100 koblinger til skybaserte og lokale apper.
  • Utform og implementer arbeidsflyter på en enkel måte med den visuelle utformingen i Logic Apps.
  • Sømløs bruk av kraftige Azure-tjenester som Machine Learning og Cognitive Services.

Lær mer om Logic Apps og les Logic Apps-dokumentasjonen.

Azure BizTalk Services-funksjoner er nå også tilgjengelige i Azure App Service. Les mer

App Service, API Apps og Logic Apps

Utvid integreringsløsninger til skyen ved hjelp av nye App Service-funksjoner. Les mer

Integrering av virksomhetsprogrammer

BizTalk Services kan by på direkte integrering av bransjeprogrammer, både i skyen og lokalt, for SAP, Oracle EBS, SQL Server og PeopleSoft. Du kan bruke det til å koble til enhver HTTP-, FTP-, SFTP- og REST-datakilde. Du kan rute meldinger ved hjelp av flere Azure-objekter, som Service Bus-køer, emner, SQL Database og Blob Storage.

Tusenvis av kunder bruker BizTalk Services til løsninger som betalingsbehandling, administrasjon av forsyningskjeder, samhandlinger mellom bedrifter, rapportering og til å ta beslutninger i sanntid. Les mer

Testversjon av hybridtilkoblinger

Med funksjonen for hybridtilkoblinger i BizTalk Services kan du knytte Web Apps- eller Mobile Apps-funksjonen i Azure App Service til enhver lokal TCP- eller HTTP-ressurs – for eksempel SQL Server, MySQL eller en nettjeneste – med bare noen få konfigurasjonsendringer og uten bruk av tilpasset kode. Du finner mer informasjon i Hybrid Connections Overview (Oversikt over hybridtilkoblinger) og Connect to on-premises SQL Server from a web app in Azure App Service using Hybrid Connections (Koble til lokal SQL Server fra en nettapp i Azure App Service med hybridtilkoblinger).

Related products and services

Azure Active Directory

Synkroniser lokale kataloger og aktiver enkel pålogging

API Management

Publiser API-er til utviklere, partnere og ansatte, sikkert og skalert

Azure SQL Database

Behandlet relasjonell SQL-database som en tjeneste

Bruk App Service til å utvide integreringsløsninger til skyen