Azure API for FHIR

Opprett og rull ut en FHIR®-tjeneste (Fast Healthcare Interoperability Resources) for helsedataløsninger på en enkel måte

Ha kontroll med helsepleiedata i skyen

Utveksle data raskt i standardformatet HL7 FHIR med én forenklet datastyringsløsning for beskyttet helseinformasjon (PHI). Azure API for FHIR lar deg raskt koble til eksisterende datakilder, slikt som elektroniske registersystemer for helse- og forskningsdatabaser. Skap nye muligheter for analyse, maskinlæring og effektivisert etterretning på tvers av helsedata.

Klargjøre din totaladministrerte FHIR-tjeneste på bedriftsnivå i skyen på under fem minutter

Styre sikkert alle beskyttede helsedataer (PHI) i Azure gjennom FHIR API-er

Få fart på maskinlæring, dataanalyser, og driftsresultater

Aktiver sikker veksling av helsedata inni en global infrastruktur

Ha kontroll med helsepleiedata i skyen

Forenkle datakontroll med en enkel, vedvarende løsning for beskyttet helseinformasjon. Azure API for FHIR bringer sammen helsedata fra adskilte systemer ved å bruke industristandarden HL7 FHIR. Denne robuste, utvidbare datamodellen standardiserer semantikk og datautveksling slik at alle systemer som bruker FHIR® kan samarbeide.

Skap mulighet for ekstern pasientovervåking og telehelse

Lag et skalerbart, komplett datasamlebånd som bidrar til å sikre PHI-dataarbeidsflytene med Azure IoT Connector for FHIR (IoT Connector). IoT Connector er en funksjon i Azure API for FHIR som bidrar til å sikre inntaket av biometriske data fra enheter og normalisere dataene i FHIR slik at du kan vise dem i kontekst med andre sett kliniske data. Nå i offentlig forhåndsversjon.

Data som styrker erfaringene dine, styrt av deg

Lagre din PHI-data trygt. Azure sin sikkerhet isolerer data og gir lagdelt, grundig forsvar og avansert trusselbeskyttelse som er i linje med strenge samsvarstandarder for industrier. Azure dekker mer enn 90 sertifiseringer for forskriftssamsvar, inkludert ISO 27001, og oppfyller HIPAA-regulerende krav.

Få bedre helseresultater

Relatere poeng fra data gjennom uforenlige systemer for å opprette rikere datasett. Bruk disse datasettene for å akttivere avanserte analysescenarier som fremhever bedre helseresultater. Koble mennesker og helsedata sammen på intelligente nye måter gjennom din infrastruktur, produktivitetsapper, forretningsapper, og analyser.

Sikker administrering av PHI i Azure

  • Azure API for FHIR oppfyller HIPAA-regulerende krav og er ISO 27001-sertifisert. Les mer.
  • Sikker tilkobling til systemer som bruker FHIR API-er.
  • Få rollebasert tilgangskontroll for å administrere datalagring og tilgang.

Enkelt, klar prissetting som lar deg planlegge fremover

Betal kun for hva du trenger uten noen forskuddsbetalinger. Azure API for FHIR-prissetting basert på bruk av strukturert lagring, klargjort gjennomstrømming, og tjenestekjøretid.

Få prisdetaljer

Drive innovasjon i helseindustrien

Vanlige spørsmål om Azure API for FHIR

  • På det mest grunnleggeende nivået, er API-er ment for å hjelpe systsemer å kommuniserer med hverandre. Azure API for FHIR sikter på å forbedre helseteknologiers interoperabilitet og gjøre det enklere å administrere data-for å hjelpe å adressere hovedutfordringer som helseorganisasjoner står ovenfor idag.
  • HL7 FHIR, eller Fast Healthcare Interoperability Resources, er en åpen-standard datamodell som tillater interoperabilitet for data i systemer som bruker FHIR. Les mer.
  • Kontroller tilgjengelighet etter område.

FHIR® er HL7s registrerte varemerke og brukes med tillatelse fra HL7.

Klar når du er – la oss konfigurere gratiskontoen din