Automatisering

Automatiser, konfigurer og installer oppdateringer på tvers av hybride miljøer

Spar tid og reduser de faste kostnadene

Automatiser alle hyppige, tidkrevende og feilutsatte administrasjonsoppgaver i skyen. Azure Automation-tjenesten hjelper deg med å fokusere på arbeid som gir merverdi for bedriften. Tjenesten hjelper deg med å redusere antallet feil og øke effektiviteten, og bidrar dermed til å redusere driftskostnadene dine.

Oppdater Windows- og Linux-systemer på tvers av hybride miljøer

Overvåk forskriftssamsvar av oppdateringer på tvers av Azure, lokalt og på andre skyplattformer for Windows og Linux. Planlegg distribusjoner for å orkestrere installasjonsprosessen av oppdateringer innenfor et definert vedlikeholdsvindu.

Forenkle konfigurasjonsadministrasjon i skyen

Skrive og administrer ønskede PowerShell-konfigurasjoner, importer konfigurasjonsskript og generer nodekonfigurasjoner – alt i skyen. Bruk Azure Configuration Management til å overvåke og automatisk oppdatere maskinkonfigurasjon på fysiske og virtuelle Windows- eller Linux-maskiner – i skyen eller lokalt.

Samle inn inventar og spor endringer

Få en inventaroversikt over operativsystemressurser som inkluderer installerte programmer og andre konfigurasjonselementer. Bruk inngående rapportering og søk for å rakst finne detaljert informasjon om alt som er konfigurert i operativsystemet. Spor endringer på tvers av tjenester, daemoner, programvare, register og filer for å raskt undersøke problemer – og slå på diagnose og varsling for å overvåke uønskede endringer.

Integrer med tjenestene du er avhengig av

Skriv arbeidsflyter grafisk i PowerShell eller Python for å integrere Azure-tjenester og andre offentlige systemer som kreves for å distribuere, konfigurere og administrere de fullstendige prosessene. Orkestrer på tvers av lokale miljøer ved hjelp av en hybrid arbeidsflytarbeider som leverer tjenester ved behov.

Utløs automatisering fra ITSM, DevOps og overvåkningssystemer for å fullføre forespørsler og påse kontinuerlig leveranse og administrasjon.

Lever mer pålitelige tjenester raskere

Benytt serverløse arbeidsflyter for automatisk vekst ettersom driftsoppgavene øker. Lever tjenester raskere og mer konsistent ved å fokusere på ny forretning istedenfor å vedlikeholde administrasjonssystemet.

Related products and services

Log Analytics

Samle inn, søk etter og visualiser maskindata lokalt og skybasert

Azure Monitor

Full observerbarhet i programmene dine, infrastrukturer og nettverk

Azure Backup

Forenkle databeskyttelse og beskytt mot løsepengevirus

Start en gratis Automation-konto