Hopp over navigasjon

Azure Active Directory sikkerhet og styring

Beskytt brukerlegitimasjon og administrer dine digitale identiteter

Beskytt brukere og styr tilgang

Å sikre eksternt arbeid krever kraftig godkjenning og kontroll av tilgang til ressurser basert på risikovurdering i sanntid. Sikre brukerne, styr tilgang med intelligente policyer, overvåk trusler kontinuerlig og foreta nødvendige handlinger. Bruk maskinlæring i sanntid og heuristiske signaler for å automatisk beskytte mot kompromittert identitet før du gir tilgang til bedriftsressursene dine.

Sterk godkjenning med flere faktorer beskytter brukerlegitimasjon

Kontekstbaserte tilpassede retningslinjer gir, begrenser eller blokkerer tilgang

Maskinlæring i sanntid beskytter mot bruk av lekket eller stjålen legitimasjon og blokkerer mistenkelige påloggingsforsøk

Identifiser styringskontrolltilgang til apper og data for alle brukere, inkludert privilegerte brukere, på tvers av hybridmiljøer

Sikre tilgang til ressursene dine

Verifiser brukeridentiteter før du gir tilgang til ressursene dine. Implementer sikker pålogging og godkjenning med flere faktorer for å redusere risiko og bidra til å beskytte brukerne dine mot 99,9 prosent av cybersikkerhetsangrep.

Kom i gang med Zero Trust

Håndhev kjerneprinsippene i Zero Trust—aldri tro, alltid verifiser. Angi Betinget tilgang-retningslinjer basert på bruker, sted, enhet og program for å bestemme om tilgang bør tillates, begrenses eller blokkeres.

Bruk maskinlæring i sanntid

Reduser støy og fokuser på å finne ekte trusler raskt. Implementer maskinlæring og kunnskap i sanntid basert på trillioner av daglige signalanalyser. Få innsikt i høyrisikable hendelser og gjør miljøet ditt sikrere med samlet identitetsbeskyttelse.

Administrer privilegerte brukere sikkert og effektivt

Oppdag, begrens og overvåk tilgangsrettigheter for privilegerte identiteter. Sikre administratorkontoene dine ved å begrense tilgang til kritiske operasjoner ved å bruke just-in-time-, tidsbunden- og rollebasert tilgangskontroll.

Styr identitetslivssyklusen

Sørg for at de rette brukerne har den rette tilgangen til de rette ressursene ved å bruke intelligent skyidentitetsstyring. Overvåk og revider tilgang til alle ressurser samtidig med administrering av medarbeiderproduktivitet.

Klar når du er – la oss konfigurere gratiskontoen din

Kom i gang