Hopp over navigasjon

Laste filer fra Azure Blob-lagring inn i Azure SQL Database

I testversjon Dette er nå tilgjengelig i testversjonen.

Oppdateringsdato: mandag 23. oktober 2017

Azure SQL Database vil gi deg mulighet til å direkte laste filer som er lagret i Azure Blob-lagring ved bruk av følgende SQL-erklæringer:

·        BULK INSERT T-SQL – kommando som laster en fil fra en Blob-lagringskonto inn i en SQL Database-tabell

·        OPENROWSET table – verdifunksjon som deler opp en fil lagret i Blob-lagring og sender innholdet av filen tilbake som et sett med rader

For kodeeksempler som vil laste innholdet av filer fra en Azure Blob Storage-konto, kan du se SQL Server GitHub-eksempler.  For mer informasjon kan du gå til Laste filer fra Azure Blob-lagring inn i en Azure SQL Database-nettsiden.

  • Blob Storage
  • SQL Database
  • Beslektede tilbakemeldinger