Azure Media Encoder Premium—New Capabilities

Under utvikling Dette er under utvikling. Kom tilbake senere for mer informasjon.

Oppdateringsdato: 15. mai 2017

Media Encoder Premium for Azure Media Services will offer new advanced encoding capabilities, including:

·        a workflow design tool.

·        support for MPEG-2 TS, MXF, and DVCPro formats, plus 4K AVC.

·        multi-language audio and closed-captioning, de-interlacing, and color conversion.

These capabilities will be accessible through the Azure Media Services Explorer desktop tool. See the High Speed Encoding with Azure Media Services page for more information.

 

Learn more about Media Services.
Web + Mobile

Beslektede tilbakemeldinger