Azure Functions and App Insights integration

Tilgjengelig nå Dette er nå generelt tilgjengelig.

Oppdateringsdato: tirsdag 5. desember 2017

With minimal effort, users will be able to add Application Insights to their Azure Functions and have a powerful tool for monitoring applications. This integration means that users will be able to measure app performance, detect issues, and easily diagnose problems.

Read more about adding Application Insights to Azure Functions.

Functions Application Insights

Beslektede tilbakemeldinger