Azure Batch-tjeneste – Azure Virtual Machines med lav prioritet

Tilgjengelig nå Dette er nå generelt tilgjengelig.

Oppdateringsdato: onsdag 8. november 2017

Virtuelle maskiner med lav prioritet er nå tilgjengelige med stor rabatt sammenlignet med vanlige behovsbaserte virtuelle maskiner. Hvis Batch-programmer kan tolerere avbrudd og jobbutføringstiden er fleksibel, kan bruk av virtuelle maskiner med lav prioritet betraktelig redusere kostnadene ved å kjøre arbeidsbelastninger eller tillate at mye mer arbeid blir utført i en større skala, til samme kostnad.

Les mer i Batch-dokumentasjonen.

Learn more about Virtual Machines and Batch.
Virtual Machines Batch

Beslektede tilbakemeldinger