Veikart for Azure

Vi ønsker å holde deg informert etter hvert som Azure vokser – slik at vi kan planlegge for fremtiden sammen. Det er i dette produktveikartet du kan se hva som er nytt og hva som er på vei. Fortell oss hva du synes ved å gi oss tilbakemeldinger og å stemme på elementer. Du kan også abonnere på varsler slik at du alltid er informert.

Azure Cosmos DB SLA 99.999 percent read availability at global scale

Oppdateringsdato: 17. november 2017

Database accounts spanning two or more Azure regions will now have a 99.999 percent SLA for read availability.

Tilgjengelig nå Cosmos DB

Aggregation Pipeline preview and unique indexes for Azure Cosmos DB MongoDB API

Oppdateringsdato: 17. november 2017

Aggregation pipeline support preview will allow Azure Cosmos DB developers using MongoDB API to perform data manipulation in multistage pipelines even within a single query, enabling the streamlined development of more sophisticated applications.

I testversjon Cosmos DB

Spark connector for Azure Cosmos DB

Oppdateringsdato: 17. november 2017

Spark connector for Azure Cosmos DB will enable real-time data science, machine learning, advanced analytics, and exploration over globally distributed data in Azure Cosmos DB by connecting it to Apache Spark.

Tilgjengelig nå Cosmos DB

Azure Cosmos DB Apache Cassandra API

Oppdateringsdato: 17. november 2017

We're excited to announce the preview of the Apache Cassandra API on Azure Cosmos DB. The Cassandra API in Azure Cosmos DB will allow developers who are familiar with Cassandra and using its SDKs and tools to lift-and-shift existing applications.

I testversjon Cosmos DB

Azure Advisor—New dashboard, downloadable reports, and Advisor configuration

Oppdateringsdato: 17. november 2017

Azure Advisor, now generally available, is your personalized cloud service for Azure best practices that will help you optimize Azure resources for high availability, security, performance, and cost.

Tilgjengelig nå

Azure Functions on IoT Edge

Oppdateringsdato: 17. november 2017

Along with recently announced Azure IoT Edge, we have also provided support for running Functions on the IoT Edge devices. This functionality allows developers to utilize the uniquely productive programming model provided by Functions even on the devices which may or may not be connected to the cloud.

I testversjon Functions

Azure Functions Proxies now generally available

Oppdateringsdato: 17. november 2017

Azure Functions proxies is now generally available. This is a capability that will make it easier to author serverless APIs and implement microservices architectures using Azure Functions.

Tilgjengelig nå Functions

Azure Functions on Linux

Oppdateringsdato: 17. november 2017

We now support running Azure Functions on the Linux platform. This will provide additional deployment options to developers who might prefer one OS target over the other.

I testversjon Functions

Azure Cosmos DB Table API

Oppdateringsdato: 17. november 2017

Azure Cosmos DB Table API is now generally available in all Azure regions. With Azure Cosmos DB Table API support, applications written for Azure Table storage can now use the premium capabilities of Azure Cosmos DB.

Tilgjengelig nå

Azure Cloud Shell

Oppdateringsdato: 17. november 2017

Streamline your Azure admin experience with Azure Cloud Shell, a browser-based shell experience running in the cloud to help manage your Azure resources.

Tilgjengelig nå Cloud Shell