Resultater av ressurssøk

1 - 10 of 25

Aktivere datalagring og databeskyttelse i Microsoft Azure-områder

 Denne artikkelen gir veiledning om: 

· Å forstå områdebasert infrastruktur i Azure og hvordan optimale arkitekturbeslutninger tas.

· Datalagringsforsikringer og hvordan kunder kan kontrollere datalagring.

· Datatilgang til telemetridata, inkludert forhøyet tilgang for støttedata, og hvordan kunder kan administrere datatilgang.

· Hvordan Microsoft beskytter kundedata mot uautorisert tilgang, og hvordan Microsoft håndterer forespørsler fra offentlige myndigheter, inkludert implikasjoner av Cloud ACT.

· Verktøy kunder kan bruke til beskyttelse mot uautorisert og autorisert datatilgang.

· Dataoppbevaring og sletting.

Gi IT- og datateknikere muligheten til å oppnå mer med alle dataene sine

Flytt det eldre datalageret til en skyløsning og deleger oppgaver som vedlikehold av infrastruktur og plattformoppgraderinger. Overfør til Azure Synapse – en grenseløs analysetjeneste med uovertruffen kort tid til innsikt som setter fart på leveringen av BI, kunstig intelligens og intelligente programmer til bedrifter.

Ved å overføre eldre datalagre til Azure Synapse vil du:

 • Øke ytelse og hastighet.
 • Forbedre sikkerhet og samsvar.
 • Dra nytte av større elastisitet og skalerbarhet.
 • Spare tid med en heladministrert infrastruktur.
 • Redusere kostnadene.

Se strategier for overføring av eldre datalagre til skyen i denne hvitboken. Og få en tretrinns teknisk oversikt over prosessen – fra forberedelse til overføring til utføring av analyse.


Forskeren, teknikeren og lageret – Implementere analyseteknikker i skyen

Organisasjoner er avhengige av datavitenskap for innovasjon, konkurransefortrinn og effektivitet, og dataforskerrollen er avgjørende for denne praksisen. Men for å dra nytte av datavitenskap i stor skala, trenger du kompetanser og metoder som går utenfor dataforskerens område. Rollen som datatekniker har dukket opp for å sikre at prediktive modeller er klare for produksjon. 


De teknologiske kravene til datavitenskap har også utviklet seg. Skydatalageret er utviklet for å håndtere skalerbarhet, tilgjengelighet og budsjettproblemer som oppstår når datamengden drastisk øker. 

Les hvitboken The Scientist, the Engineer, and the Warehouse for å lære mer om hva som trengs for å bruke skyanalyse i praksis.
 • Forstå de forskjellige rollene for en dataforsker kontra en datatekniker.
 • Finn ut hvordan disse rollene fungerer sammen med et skydatalager.
 • Lær hvordan Azure Synapse Analytics er unikt egnet for å imøtekomme behovet for styring, administrasjon og fleksibilitet i enhver skala.
 • Se hvordan SQL Synapse Analytics passer inn i en effektiv arkitektur for skyanalyse.

Sju sentrale prinsipper for skysikkerhet og personvern

Det er en vanskelig jobb å skulle navigere de ulike dimensjonene av skysikkerhet og følge anbefalte fremgangsmåter med stadig endrende lover og bestemmelser – og fallhøyden er stor. Jo mer kompleks infrastrukturen er, jo vanskeligere er det å oppnå samsvar med forskriftene etter hvert som bestemmelsene endres. Hvordan balanserer du fleksibiliteten til skydatalageret med behovet for å beskytte sensitiv informasjon? 


Hjelpen er her. I denne hvitboken som heter Sju sentrale prinsipper for skysikkerhet og personvern kan du lese om anbefalte fremgangsmåter for å utvikle og implementere en omfattende og bærekraftig sikkerhets- og personvernsstrategi. 

Emnene inkluderer:
 • Forskjellene og likhetene mellom sikkerhet og personvern.
 • Hvorfor sikkerhet og personvern begynner på plattformnivå. 
 • Jevn innføring av sikkerhetsprogrammet i hele porteføljen. 
 • Implementering av sikkerhets- og personvernskontroller i nærheten av datalageret.
 • Datafleksibilitet og -tilgjengelighet i tilfelle det oppstår en uheldig hendelse. 

Lær det grunnleggende som hjelper deg med å utvikle policyene og prosessene slik at du kan forberede deg på de mest krevende personverns- og sikkerhetstiltakene i dag, i morgen og videre fremover. 

Forretningsverdien av Microsoft Azure for ISV-er

Finn ut mer om hvordan hundrevis av uavhengige programvareleverandører (ISV-er) økte produktiviteten og kuttet driftskostnadene ved å velge Azure som deres strategiske skypartner. Les dette IDC-tekniske dokumentet i regi av Microsoft for å se hvordan ISV-er over hele verden oppfylte stadig mer omfattende kundekrav for smidige, intelligente mikrotjenester ved å bruke Azure-skyplattformen. 

Last ned det tekniske dokumentet for å se hvordan disse ISV-ene i gjennomsnitt så en:

 • 59 prosent generell økning i sine årlige inntekter.
 • 44 prosent økning i sine årlige inntekter fra skytilbud.
 • 58 prosent mindre tidsbruk på markedsføring av nye produkter og tjenester, og 3,5 ganger flere nye tilbud.
 • Raskere slipp på markedet og en gevinst på 30 til 40 prosent i produktutvikling for apper gjennom smidig utvikling og automatisert testing.
 • Lavere kundekjøpskostnader, kortere kjøpesyklus og nye muligheter for å holde på kundene. 

Velg hvordan databasen skal overføres til Azure

Øk sikkerheten og kutt kostnadene ved å migrere SQL Server-arbeidsmengdene til skyen med Azure. Les det tekniske dokumentet Velg hvordan databasen skal overføres til Azure, for veiledning om hvordan du flytter lokale arbeidsmengder til Azure SQL Database:

 • Lær om kostnadssparende migreringsstrategier som å bruke Azure Hybrid Benefit.
 • Se hvordan du kan dra nytte av forsterket sikkerhet, innebygget intelligens og dynamisk skalerbarhet.
 • Få trinn-for-trinn-detaljer om planlegging, optimalisering og implementering av skymigreringen.
 • Effektiviser overgangen til skyen med verktøy som Azure Database Migration Service.

Begynn å undersøke hvordan du skal overføre til skyen nå, og finn ut hvordan migrering til Azure bidrar til å redusere administrasjonsomkostningene og øke produktiviteten.

Power BI-proffens veiledning til Azure Synapse Analytics

For at Power BI-prosjekter skal være vellykket, er robuste funksjoner for skalering, ytelse og kostnadsstyring alle avgjørende. Og det er akkurat hva du vil finne med Azure Synapse Analytics – uansett bransje eller organisasjon.


Last ned det tekniske dokumentet for å oppdage fordelene med Azure Synapse, som:

 • Løs problemer med datasiloer, ytelsesbegrensninger og komplekse sikkerhetskrav.
 • Dra nytte av ubegrenset samtidighet, optimalisering av ytelse, sentralisert sikkerhet og et forent arbeidsområde.
 • Bruk ditt unikt kvalifiserte innsiktfokuserte sluttbrukerperspektiv til å utforme og levere analyseløsninger som har høy ytelse og er skalerbare, sikre og kostnadseffektive.

En veiledning for utviklere om å bygge AI-drevne løsninger for uthenting av kunnskap

De fleste av organisasjonens data er i ustrukturerte formater som PDF-er, bilder, videoer, lydfiler og PowerPoint-stokker. Og verdifull innsikt for organisasjonen din gjemmer seg i de ustrukturerte dataene. 

Lær hvordan du bruker uthenting av kunnskap til å trekke ut strukturerte data fra det ustrukturerte innholdet, og oppdag handlingsfull informasjon på tvers av alle organisasjonens data.

Les dette tekniske dokumentet for å:

 • Oppdage typiske brukssituasjoner for uthenting av kunnskap. 
 • Begynne å bygge opp dine egne løsninger for uthenting av kunnskap ved hjelp av løsningsakseleratorer og kodeutvalg.
 • Se hvordan Azure Cognitive Search og Azure Cognitive Services kan hjelpe deg med å bygge opp løsninger for uthenting av kunnskap.
 • Finne ressurser og anbefalte fremgangsmåter for å tilføye uthenting av kunnskap til organisasjonen din.

Fremme din kundeanalysevekst

Få mer informasjon om hvordan du kan fremme din forståelse for kundeanalyse med denne gratis Forrester-rapporten. Uansett om du er nybegynner, mellomnivå eller viderekommen bruker av kundeanalyse, gir denne rapporten spesifikk veiledning rundt å fremme ditt forståelsesnivå innen seks kritiske områder: strategi, struktur, data, analyse, prosess og teknologi.

Eksempel:

 • Struktur. Finn veiledning for å bryte ned barrierer som holder data og folk igjen, så du kan drive frem samarbeid på tvers av din organisasjon.
 • Data og teknologi. Implementer teknologier som støtter høykvalitets datakilde, forberedelser og administrasjon, samt ytelsen og kostnadsoptimaliseringen for skalering.
 • Strategi. Skap en kultur som verdsetter og prioriterer innsiktsdrevne avgjørelser.

Start eller akselerer din kundeanalysereise.

Tre grunnleggende prinsipper for en vellykket hybrid sky

Lær hvordan du lettere administrerer infrastruktur, innoverer raskere og forbedrer sikkerheten ved bruk av hybrid sky. Les denne artikkelen for å få veiledning om hvordan du bruker tre grunnleggende prinsipper for å lage din hybrid sky-strategi:

 • Nettverksdrift – bruk et hybrid nettverk for å koble til og utvide ressursene dine, bidra til å beskytte systemet ditt og konstant levere apper for å gi gode kundeopplevelser.
 • Styring av identitet og tilgang – opprett en felles brukeridentitet for godkjenning og autorisasjon for alle ressurser, uavhengig av beliggenhet.
 • Sikkerhet – administrer din hybrid sky-sikkerhetsposisjon på tvers av lokale, multicloud- og edge-infrastrukturer fra ett sted.