Resultater av ressurssøk

11 - 20 of 23

Gartners magiske kvadrant for nødgjenoppretting som en tjeneste

Gartner anerkjenner Microsoft som ledende i den magiske kvadranten på nødgjenoppretting som en tjeneste i 2019, basert på fullstendigheten av visjonen og evnen til å gjennomføre. Last ned hele rapporten for å lese om Gartners omfattende evaluering av leverandører for nødgjenoppretting som en tjeneste, som dekker styrker, ting å være oppmerksom på og anbefalt bruk av leverandører. Hjelp bedriften din til å holde driften kjørende selv under uventede dataavbrudd, ved å distribuere replikering, failover og gjenoppretting gjennom Microsoft Azure Site Recovery. Site Recovery er en innebygd nødgjenopprettingstjeneste som tilbyr pålitelighet, kostnadsstyring og enkel distribusjon og hjelper deg til å holde programmene kjørende gjennom planlagte og uventede avbrudd. «Magic Quadrant for Disaster Recovery as a Service» fra Gartner, Worldwide, 6/2/2019, Mark Jaggers, Ron Blair, Lisa Pierce

Den totale økonomiske innvirkningen (Total Economic Impact™) av Microsoft Azure for SAP — en oppdragsundersøkelse utført av Forrester Consulting

Lær om virkelig økonomisk innvirkning og forretningsmessige fordeler som bedrifter opplever ved å flytte SAP-arbeidsbelastninger til skyen med Microsoft Azure. Denne Forrester Consulting-undersøkelsen bestilt av Microsoft gir en detaljert analyse av avkastning på investering og andre resultater fra faktiske kunder som har overført deres SAP-eiendommer til Azure. Fire kunder ble intervjuet om sin erfaring med drifting av SAP-løsningene på Azure. I tillegg til en forventet avkastning på 102 prosent over tre år, viser analysen basert på de intervjuede kundene at en organisasjonsrepresentant også opplevde:En tilbakebetaling av Azure-investeringen i løpet av kun 9 måneder.Redusert tid til markedet for SAP-utgivelser verdt USD 3,3 millioner.$ 7,2 millioner realisert i kostnadsbesparelser for eldre infrastruktur. Last ned undersøkelsen nå for å lære om de potensielle økonomiske fordelene som kjøring av SAP-arbeidsbelastningene dine på Azure kan tilføre organisasjonen din. 

Gartner-rapporten: Slik forbereder du deg på avviklingen av kundestøtten for Windows Server 2008

14. januar 2020 avvikles kundestøtten for Windows Server 2008 og 2008 R2.  Med et trinnvis beslutningstre og detaljert grafikk, diskuterer Gartner-rapporten spesifikke anbefalinger. Infrastruktur- og operasjonsledere som har ansvar for datasentermodernisering eller konsolideringsinitiativer bør implementere disse. Last ned rapporten og se hvordan du:Bestemmer overføringsprioritet ved å evaluere forretningsmessig påvirkning, enkel migrasjon og risiko.Lager en migrasjonsstrategi for programmene og systemene ved å starte med miljøene som har den største forretningsmessige påvirkningen.Måler påvirkningen på operasjonsbudsjettet ved å fange opp kostnadene i forbindelse med de foretrukne migrasjonsalternativene. 

Forrester Wave™: Kontinuerlig levering og Slippautomasjon, Q4 2018

For å utvide programvarehastiget og kvalitet, vender organisasjoner seg nå mot kontinuerlig levering og slippautomasjon-leverandører (CDRA). Forresteranalatyikere forventer at CDRA-tilbud kommer til å transformere og konsolideres i løpet av neste år. Organisasjoner må følge markedet eller gå glipp av muligheter til å skape fremstående kundeopplevelser og møte intensiverte forretningsbehov. Les denne Forrester Wave™-rapporten for å få mer innsikt i det modnende CDRA-markedet og se hvorfor Azure DevOps rager høyt blant ledere blant 15 fremstående leverandører. Du kommer også til å oppdage:Tre aspekter ved CDRA for å forstå hvordan du velger en leverandør.Hvordan kunstig intelligens og skymiljøer former CDRA-tilbud.Best praksis for datasamlebåndkontroll og slippautomasjon.Nøkkelavgjørelser og byttehandler for å vurdere design og implementering i en kontinuerlig leveringsnøkkekjede. 

The Total Economic Impact™ of Microsoft Azure SQL Database Managed Instance

Få en bedre forståelse av fordelene, kostnadene og risikoene forbundet med distribusjon av Azure SQL Database Managed Instance i denne Forrester Consulting-studien bestilt av Microsoft. Fire kunder ble intervjuet om sine erfaringer ved overføring av de lokale SQL Server-arbeidsbelastningene til skyen ved hjelp av Azure SQL Database Managed Instance. I tillegg til en forventet avkastning på 212 prosent over tre år viste analysen at en representativ organisasjon basert på de intervjuede kundene også opplevde:En 20 prosent økning i IT-produktiviteten.En 40 prosent produktivitetsforbedring for databaseadministratorer.CAPEX- og OPEX-fordeler, inkludert USD 1,8 millioner av unngått maskinvare, nettverk, lagring og pågående vedlikeholdskostnader. Last ned studieanalysen nå for å lære mer om den potensiale økonomiske virkningen Azure kan ha på organisasjonen. Ressursen er tilgjengelig på engelsk.

Gartners Magic Quadrant-rapport fra 2018 om systemer for administrasjon av driftsdatabaser

Når du forbereder deg på å overføre SQL Server til skyen, er det viktig å samle alle fakta knyttet til neste steg. Finn ut hva vi mener du bør vite om alternativer for hybrid sky, og hvorfor migrering av SQL Server til Azure er det rette å gjøre for å støtte nåværende og fremtidige databasebehov. Når du overfører til Azure, blir nemlig sikkerhetsoppdateringer og frister for avvikling av kundestøtte noe som hører fortiden til, ettersom sikkerhets- og versjonsoppdateringer automatisk blir tatt i bruk på SQL Server-arbeidsbelastningene dine. Les om at Gartner for sjette år på rad har utnevnt Microsoft til en leder i sin Magic Quadrant for systemer for administrasjon av driftsdatabaser. Rapporten beskriver hvordan Microsoft oppnådde den høyeste plasseringen for sin evne til å få jobben gjort. «Gartner Magic Quadrant for Operational Database Management Systems», Merv Adrian, Donald Feinberg, Nick Heudecker, 22. oktober 2018.  

Hype Cycle for datavitenskap og maskinlæring

Pågående spenning rundt avanserte analyser har produsert en tett klynge av relaterte teknologier. Enkelte av dise har allerede oppnådd modenhet, andre kommer aldri til å gjøre det og atter andre viser lovende utvikling for å styre nye suksessnivåer for fremtidige datavitenskapelige mål. Blant disse mange valgmulighetene ber vi deg sortere ut trender og emner som kommer til å ha varig verdi for deg som dataforsker. Last ned den fritt tilgjengelige Gartner Hype Cycle-rapporten: Finn ut av Gartners definisjoner, analyser, råd og prosjekterte forretningsnedslag fra mer enn 25 datavitenskapelige og maskinlærings-teknologier. Forstå teknologien som skaper begeistret spenning og betydelige bevegelser i adopsjon og modenhet. Vinn innblikk til å hjelpe deg å evaluere dine gjeldende evner og teknologiske adopsjonsmuligheter og oppnå større suksess med data- og analyseinitiativer ved å fokusere på de riktige investeringene. Skaff deg utdypende evaluering av teknologier som kan være for kostbare, risikobetonte eller opphypede til å rettferdiggjøre adopsjon. Les om relative fordeler ved hver enkelt teknologi, inkludert et prosjektering av hvilke som kommer til å ha største hovedstrømningsmessig nedslagsfelt i løpet av de neste to til ti årene.

Hovedutfordringene I&O ledere møter og hva du kan gjøre med dem

Med den hurtige endringen innen IT, infrastruktur og operasjoner (I &O) møter ledere betraktelige utfordringer når de jobber med å skape en fleksibel og skalerbar infrastrukturstrategi. Last ned den kostnadsfrie Gartner-rapporten for å finne ut hva andre IT-eksperter oppga som deres største bekymringer i år, inkludert det å utvikle en vellykket hybrid skystrategi, finne riktig IT-talent og avgjøre om de skal modernisere eller avvikle eldre programmer. Du vil også bli anbefalt neste trinn og mulige løsninger for å hjelpe deg med å forbedre dine I&O egenskaper for å effektivt støtte den digitale forretningsdriften.

Gartner's Magic Quadrant for infrastruktur som en tjeneste

For det femte året på rad har Gartner posisjonert Microsoft som leder i Magic Quadrant for skyløsninger som en tjeneste (IaaS) på verdensbasis, 2018. Microsoft Azure IaaS er utviklet for å møte alle arbeidsbelastningsbehovene dine. Azure tilbyr unike hybride distribusjonsmodeller og bransjeledende forskrifssamsvar. Azure støtter teknologier for åpen kildekode slik at du kan bruke verktøyene du foretrekker. Gartners omfattende vurdering av IaaS-leverandører tar for seg styrker, advarsler og anbefalt bruk av de største skyleverandørene. Last ned den fullstendige Gartner-rapporten for å finne ut mer.

Edge-databehandling: IoT vil skape et nytt infrastrukturmarked

Hold tritt med de hurtig voksende infrastrukturbehovene som Internet of Things (IoT) medfører. Finn ut hva virksomheten trenger for å drifte et nettverk som kan behandle data fra opptil flere millioner sensorer og enheter. For å være i forkant av disse stadig økende behovene trenger du en helhetlig tilnærming til administrasjon av infrastrukturen. Les denne rapporten fra Forrester for å finne ut • hvorfor et vanlig hierarkisk nettverk ikke vil klare å håndtere den enorme trafikkøkningen som IoT vil medføre. Etter hvert som IoT-enhetene dine skaleres, må du fokusere på infrastrukturen og videreutvikle systemet raskt. • hva som trengs for å takle den økte trafikken som IoT-teknologien medfører. Når det gjelder systemene dine, må du tenke på enhetlig systemdesign, automatisering og administrasjon. Siloer og IoT-teknologi er ikke en god kombinasjon. • hva det betyr å designe en infrastruktur som tar utgangspunkt i en integrert tilnærming. De beste resultatene får du ved å forbedre nettverksarkitekturen i samarbeid med apputviklere og spesialister på virksomheten. Ressursen er tilgjengelig på engelsk.