Resultater av ressurssøk

1 - 10 of 23

IDC-undersøkelse: Azure Site Recovery og Azure Backup bidrar til å forbedre forretningsdriften

Selv om databeskyttelse og nødgjenoppretting er avgjørende, estimerer IDC at så mange som halvparten av alle bedrifter ikke er forberedt på gjenoppretting etter en katastrofe. Denne IDC-undersøkelsen viser hvordan bedrifter som brukte Azure Site Recovery og Azure Backup ikke bare har nådd sine behov for nødgjenoppretting databeskyttelse, men de har også erfart ekstra forretningsfordeler, inkludert:337 prosent avkastning på investeringen i løpet av fem år.66 prosent reduksjon i gjennomsnittlig datagjenopprettingstid.76 prosent raskere sikkerhetskopier. 51 prosent forbedringer i effektiviteten til IT-teamene. 

Rapport fra Gartner: Hvordan støtte overgang til sky når skyen er noe nytt for kunden

Kundene dine er ivrige etter å flytte til skyen, men har ikke alltid den organisasjonsmessige kunnskapen og forberedelsen tilsvarende entusiasmen. Hjelp dem til å overkomme feller under migrering ved å lage en robust implementeringsplan tidlig i reisen til skyen. Denne rapporten gir oversikt over Gartners forskning på økende modenhet i bruk av sky og praktiske trinn for å forberede kundene på migrering. Les den for å lære hvordan du kan:Veilede organisasjoner til suksess i skyen ved å tilpasse forretningsprosessene deres til smidig og skyopprinnelig drift.Driv økt kundebruk av skytjenester ved å vise hvordan man kan velge arbeidsbelastninger som passer best i skyen.Opplys kundene om skyopprinnelige tjenestetilbud med konseptutprøvninger av arbeidsbelastninger som bruker disse tjenestene. 

Microsoft Azure hjelper organisasjoner med å håndtere regelverksutfordringer mer effektivt

Les om økonomiske effekter og forretningsfordeler som faktiske organisasjoner har opplevd ved å bruke Azures verktøy for sikkerhet og forskriftssamsvar for å oppfylle nasjonale og internasjonale krav om overholdelse av regler og standarder. IDC-undersøkelsen viser hvordan tolv organisasjoner som bruker Azures tjenester for overholdelse av regler og standarder opplevde:En 465 prosent gevinst på investeringen.En reduksjon på 35 prosent på kostnader knyttet til brudd på forskriftssamsvar.Enklere revisjoner av regelverks- og IT-miljø for forskriftssamsvar.Innebygget overholdelse av regler og standarder for bransjestandarder som HIPAA, HITECH og SEC-regelverk. 

Den totale økonomiske effekten (The Total Economic Impact™) av Microsoft Azure IaaS, en bestilt undersøkelse utført av Forrester Consulting

Lær om de virkelige økonomiske innvirkningene og forretningsfordelene som selskaper har opplevd ved å overføre sin lokale infrastruktur til Azures infrastruktur som en tjeneste (IaaS). Denne undersøkelsen fra Forrester Consulting på oppdrag fra Microsoft gir en detaljert analyse av avkastningen på investering og andre resultater fra faktiske kunder. Ni kunder ble intervjuet om deres erfaring med å overføre sin lokale infrastruktur til Azure. Analysen viser at en sammensatt organisasjon basert på de intervjuede kundene opplevde:En treårig 478 prosent avkastning på investeringen.USD 10,3 millioner besparelser i infrastruktur og lokale personalkostnader.Økt nettbasert ordrevolum på mellom 83 og 167 prosent.Økt gjennomsnittlig bestillingsstørrelse med 20 til 27 prosent.Akselererte utvikler- og testprosesser samt overføringsfleksibilitet med Azures hybridfunksjoner.  

Grunnen til at analysestrategier mislykkes for noen, men ikke andre

I løpet av de neste to årene kommer effektive data og analysestrategier til å bli avgjørende for vellykket forretningsutvikling. 91 prosent av spurte bedriftsledere sa seg enig i dette i en undersøkelse, men bare 20 prosent av dem vurderer organisasjonen sin for å være klar på disse områdene. Finn ut hvorfor det er viktig å løse grunnleggende utfordringer med atskilte datakilder, uforenlige datatyper og ytelses- og kapasitetsbegrensninger på lokale datasystemer for å legge til rette for vellykket digital transformasjon og kunne få maksimal utbytte av analysetjenestene. Les rapporten fra Harvard Business Review Analytic Service, Understanding Why Analytics Strategies Fall Short for Some, but Not Others, for å få innsikt i:Hvorfor fremadskuende bedriftsledere tar i bruk integrerte tilnærmingsmetoder for data og analyse som favner om hele foretaket.Hvilke vanlige utfordringer som forhindrer selskaper i å utnytte det fulle potensialet i analyser, forretningsanalyse og kunstig intelligens.Hvordan du kan forberede organisasjonen til digital transformasjon og forbedre utnyttelsen av analysematerialet. 

Den totale økonomiske effekten av analyseløsninger i Microsoft Azure med Power BI

Les om hvordan selskaper har oppnådd bedre analyseresultater til en lavere pris i denne rapporten fra Forrester Consulting etter oppdrag fra Microsoft. Forrester intervjuet fire kunder og fikk inn svar på en undersøkelse fra 364 andre om bruken av analyse i Azure med Power BI. Av kundene som svarte, sier 85 prosent at de er enig eller svært enig i at godt integrerte analysedatabaser og lagring, en databehandlingsstakk og verktøy for forretningsanalyse var til fordel for organisasjonen deres. Kundene rapporterte også om en 21,9 prosent gjennomsnittlig reduksjon i den totale kostnaden av analyse og forretningsanalyse fra Microsoft sammenlignet med andre analyseløsninger. Basert på selskapene som ble intervjuet og som svarte på undersøkelsen, prosjekterer Forrester at en løsning fra Microsoft for analyse og forretningsanalyse kan gi:Fordeler på 22,1 millioner USD over tre år versus kostnader på 6 millioner USD, noe som gir en netto realverdi på 16,1 millioner USD og en forventet gevinst på investeringen på 271 prosent.Reduksjon av totale eierkostnader på 25,7 prosent.Bedre total systemytelse for analyse med større datasikkerhet, bedre beslutningsgrunnlag og demokratisert datatilgang. Last ned rapporten for å lese om den potensielle økonomiske effekten Microsofts analyseløsninger kan ha på organisasjonen din. 

Sikkerhetsanalyse og -operasjoner: Bransjetrender i epoken for databehandling i skyen

Etter hvert som dataangrep øker i omfang og blir mer avanserte, blir utfordringen med å støtte forsvarsinfrastruktur for datasikkerhet – og de terabyte, til og med petabyte – med sikkerhetsdata som genereres. For å møte krav til datakapasitet og infrastruktur vender organisasjoner seg til skybasert sikkerhet. Les Security Analytics and Operations: Industry Trends in the Era of Cloud Computing fra Enterprise Strategy Group for å forstå hvordan store og mellomstore organisasjoner evaluerer og kjøper løsninger for sikkerhetsanalyse.Finn ut hvordan skybasert sikkerhet – blant annet teknologi for automatisering, organisering og maskinlæring – hjelper organisasjoner med å håndtere utfordringer knyttet til drift og skalering. 

Bruken av utvidet analyse til å forbedre analyser og BI-innføring

Få mest mulig ut av investeringene dine i forretningsanalyse (BI). Driv innføring ved å koble flere av brukerne dine til analyser. Gjør det lettere for brukere på alle ferdighetsnivåer å gjøre innsikt om til handling ved å introdusere utvidet analyse i gjeldende arbeidsflyter og prosesser. Les Gartner-rapport om Bruken av utvidet analyse til å forbedre analyser og BI-innføring, for å lære hvordan du kan:Nå ut til brukere med liten erfaring og hjelp dem med å få mest mulig ut av analysene.Dekk kapasitetsmangler og støtt brukere i alle faser av analysearbeidsflyten.Snu personers opplevelse fra passivt forbruk til aktivt engasjement, med analyser av høy kvalitet for dyptgående innsikt. 

Fjern mystikken rundt bruk av kunstig intelligens for IT-drift (AIOps)

Lær om overvåking av nye apper og deres underlag for å sikre at digitale tjenester oppfyller kundenes forventninger. Denne rapporten fra Forrester undersøker hvordan du kan bruke den neste utviklingen av kunstig intelligens for IT-drift (AIOps) for å forene relevant data, koble intelligens sammen med automatisering, måle påvirkningen fra problemer og skape tillit med en høyt tilgjengelig tjeneste. Få denne rapporten for å finne ut mer om to mulige løsningsbaner til å integrere kunstig intelligens i IT-drift, og hvordan du bestemmer hvilken som kan være riktig for organisasjonen din:Bruk et enkelt intelligent operasjonssystem for å erstatte de fleste ulike verktøy og systemer.Administrer alle dine digitale tjenester sammen med et intelligent overlegg av AIOps-verktøy.  

Få en hurtigstart på din digitale forretningsstrategi

Uansett hvor du befinner deg på din digitale reise, kan du begynne å bygge en tilpasset forretningsstrategi som samsvarer med de dynamiske kundene og konkurrentene dine. Sett deg selv de rette prioritetene, finpuss organisasjonens evne til å differensiere og kalibrere effektive tiltak for endringer i ditt digitale område.Denne Forrester-rapporten vil du se: Strategi dreier seg om fleksibilitet, ikke teknologi. Selv om de populære teknologiene for øyeblikket – slik som AI og tilkoblede enheter – lover deg kunde- og forretningsverdi, bør du fokusere på å utvikle spesifikke sett med teamkompetanse som kan svare på markedsendringer.  Slik danner du en klar visjon for strategien din. Se hva som utgjør en overbevisende digital visjon – og finn ut hvordan du kan fortelle den historien til teamene på tvers av organisasjonen med et effektivt sett av sammenkoblede leveranser som når frem til hver nøkkelgruppe.Hvorfor din digitale forretningsstrategi må være dynamisk. Hold deg oppdatert og endre kunde- og konkurrentlandskapet ved å utvikle tilpasningsdyktige, gjentatte tilbakemeldingsløkker.