Resultater av ressurssøk

1 - 10 of 14

«Magic Quadrant for Disaster Recovery as a Service» fra Gartner

Gartner anerkjenner Microsoft som ledende i den magiske kvadranten på nødgjenoppretting som en tjeneste i 2019, basert på fullstendigheten av visjonen og evnen til å gjennomføre. Last ned hele rapporten for å lese om Gartners omfattende evaluering av leverandører for nødgjenoppretting som en tjeneste, som dekker styrker, ting å være oppmerksom på og anbefalt bruk av leverandører. Hjelp bedriften din til å holde driften kjørende selv under uventede dataavbrudd, ved å distribuere replikering, failover og gjenoppretting gjennom Microsoft Azure Site Recovery. Site Recovery er en innebygd nødgjenopprettingstjeneste som tilbyr pålitelighet, kostnadsstyring og enkel distribusjon og hjelper deg til å holde programmene kjørende gjennom planlagte og uventede avbrudd. «Magic Quadrant for Disaster Recovery as a Service» fra Gartner, Worldwide, 6/2/2019, Mark Jaggers, Ron Blair, Lisa Pierce

Den totale økonomiske innvirkningen (Total Economic Impact™) av Microsoft Azure for SAP — en oppdragsundersøkelse utført av Forrester Consulting

Lær om virkelig økonomisk innvirkning og forretningsmessige fordeler som bedrifter opplever ved å flytte SAP-arbeidsbelastninger til skyen med Microsoft Azure. Denne Forrester Consulting-undersøkelsen bestilt av Microsoft gir en detaljert analyse av avkastning på investering og andre resultater fra faktiske kunder som har overført deres SAP-eiendommer til Azure. Fire kunder ble intervjuet om sin erfaring med drifting av SAP-løsningene på Azure. I tillegg til en forventet avkastning på 102 prosent over tre år, viser analysen basert på de intervjuede kundene at en organisasjonsrepresentant også opplevde:En tilbakebetaling av Azure-investeringen i løpet av kun 9 måneder.Redusert tid til markedet for SAP-utgivelser verdt USD 3,3 millioner.$ 7,2 millioner realisert i kostnadsbesparelser for eldre infrastruktur. Last ned undersøkelsen nå for å lære om de potensielle økonomiske fordelene som kjøring av SAP-arbeidsbelastningene dine på Azure kan tilføre organisasjonen din. 

Vurder foretakets implementering av skyløsninger – en rapport fra Forrester Research

Overgang til databehandling i skyen har blitt et strategisk krav for bedrifter å opprettholde sitt konkurransefortrinn. Les denne rapporten fra Forrester Research for å lære hvordan bedriftens prioriteringer, bekymringer og strategier for overgang til skyen sammenlignes med det bredere markedet. Last ned nå for å finne ut:om bedriften din ligger foran eller bak i overgang til skyen sammenlignet med andre selskaper.måten selskaper tar for seg deres krav til sikkerhet og forskriftssamsvar.hvordan du kan starte planleggingen av skymigrering.Trender i nettskyplattformer, inkludert hybrid, multi-sky, offentlige og private skymiljøer. 

Gartner-rapporten: Slik forbereder du deg på avviklingen av kundestøtten for Windows Server 2008

14. januar 2020 avvikles kundestøtten for Windows Server 2008 og 2008 R2.  Med et trinnvis beslutningstre og detaljert grafikk, diskuterer Gartner-rapporten spesifikke anbefalinger. Infrastruktur- og operasjonsledere som har ansvar for datasentermodernisering eller konsolideringsinitiativer bør implementere disse. Last ned rapporten og se hvordan du:Bestemmer overføringsprioritet ved å evaluere forretningsmessig påvirkning, enkel migrasjon og risiko.Lager en migrasjonsstrategi for programmene og systemene ved å starte med miljøene som har den største forretningsmessige påvirkningen.Måler påvirkningen på operasjonsbudsjettet ved å fange opp kostnadene i forbindelse med de foretrukne migrasjonsalternativene. 

Forrester Wave™: Kontinuerlig levering og Slippautomasjon, Q4 2018

For å utvide programvarehastiget og kvalitet, vender organisasjoner seg nå mot kontinuerlig levering og slippautomasjon-leverandører (CDRA). Forresteranalatyikere forventer at CDRA-tilbud kommer til å transformere og konsolideres i løpet av neste år. Organisasjoner må følge markedet eller gå glipp av muligheter til å skape fremstående kundeopplevelser og møte intensiverte forretningsbehov. Les denne Forrester Wave™-rapporten for å få mer innsikt i det modnende CDRA-markedet og se hvorfor Azure DevOps rager høyt blant ledere blant 15 fremstående leverandører. Du kommer også til å oppdage:Tre aspekter ved CDRA for å forstå hvordan du velger en leverandør.Hvordan kunstig intelligens og skymiljøer former CDRA-tilbud.Best praksis for datasamlebåndkontroll og slippautomasjon.Nøkkelavgjørelser og byttehandler for å vurdere design og implementering i en kontinuerlig leveringsnøkkekjede. 

The Total Economic Impact™ of Microsoft Azure SQL Database Managed Instance

Få en bedre forståelse av fordelene, kostnadene og risikoene forbundet med distribusjon av Azure SQL Database Managed Instance i denne Forrester Consulting-studien bestilt av Microsoft. Fire kunder ble intervjuet om sine erfaringer ved overføring av de lokale SQL Server-arbeidsbelastningene til skyen ved hjelp av Azure SQL Database Managed Instance. I tillegg til en forventet avkastning på 212 prosent over tre år viste analysen at en representativ organisasjon basert på de intervjuede kundene også opplevde:En 20 prosent økning i IT-produktiviteten.En 40 prosent produktivitetsforbedring for databaseadministratorer.CAPEX- og OPEX-fordeler, inkludert USD 1,8 millioner av unngått maskinvare, nettverk, lagring og pågående vedlikeholdskostnader. Last ned studieanalysen nå for å lære mer om den potensiale økonomiske virkningen Azure kan ha på organisasjonen. Ressursen er tilgjengelig på engelsk.

Gartners 2017 Magic Quadrant-rapport om administrasjonssystemer for driftsdatabaser

Mens du forbereder deg på at SQL Server 2008 og 2008 R2 når slutten på støtte i juli 2019, er det viktig å samle faktaene for ditt neste trekk. Finn ut hva du trenger å vite om valg for hybrid sky, og hvorfor å migrere SQL Server til Azure er det rette valget for å støtte dine nåværende og fremtidige behov for databaser. Les rapporten for å lære hvorfor Gartner kaller Microsoft en leder i 2017 Magic Quadrant for operasjonell dataadministrasjonssystemer. Denne rapporten understreker hvordan Microsoft har oppnådd:Den sterkeste posisjonen for evnen til å kjøre.Den beste posisjonen for total fullverdig visjon.  

Hype Cycle for datavitenskap og maskinlæring

Pågående spenning rundt avanserte analyser har produsert en tett klynge av relaterte teknologier. Enkelte av dise har allerede oppnådd modenhet, andre kommer aldri til å gjøre det og atter andre viser lovende utvikling for å styre nye suksessnivåer for fremtidige datavitenskapelige mål. Blant disse mange valgmulighetene ber vi deg sortere ut trender og emner som kommer til å ha varig verdi for deg som dataforsker. Last ned den fritt tilgjengelige Gartner Hype Cycle-rapporten: Finn ut av Gartners definisjoner, analyser, råd og prosjekterte forretningsnedslag fra mer enn 25 datavitenskapelige og maskinlærings-teknologier. Forstå teknologien som skaper begeistret spenning og betydelige bevegelser i adopsjon og modenhet. Vinn innblikk til å hjelpe deg å evaluere dine gjeldende evner og teknologiske adopsjonsmuligheter og oppnå større suksess med data- og analyseinitiativer ved å fokusere på de riktige investeringene. Skaff deg utdypende evaluering av teknologier som kan være for kostbare, risikobetonte eller opphypede til å rettferdiggjøre adopsjon. Les om relative fordeler ved hver enkelt teknologi, inkludert et prosjektering av hvilke som kommer til å ha største hovedstrømningsmessig nedslagsfelt i løpet av de neste to til ti årene.

Hovedutfordringene I&O ledere møter og hva du kan gjøre med dem

Med den hurtige endringen innen IT, infrastruktur og operasjoner (I &O) møter ledere betraktelige utfordringer når de jobber med å skape en fleksibel og skalerbar infrastrukturstrategi. Last ned den kostnadsfrie Gartner-rapporten for å finne ut hva andre IT-eksperter oppga som deres største bekymringer i år, inkludert det å utvikle en vellykket hybrid skystrategi, finne riktig IT-talent og avgjøre om de skal modernisere eller avvikle eldre programmer. Du vil også bli anbefalt neste trinn og mulige løsninger for å hjelpe deg med å forbedre dine I&O egenskaper for å effektivt støtte den digitale forretningsdriften.

Gartner's Magic Quadrant for infrastruktur som en tjeneste

For det femte året på rad har Gartner posisjonert Microsoft som leder i Magic Quadrant for skyløsninger som en tjeneste (IaaS) på verdensbasis, 2018. Microsoft Azure IaaS er utviklet for å møte alle arbeidsbelastningsbehovene dine. Azure tilbyr unike hybride distribusjonsmodeller og bransjeledende forskrifssamsvar. Azure støtter teknologier for åpen kildekode slik at du kan bruke verktøyene du foretrekker. Gartners omfattende vurdering av IaaS-leverandører tar for seg styrker, advarsler og anbefalt bruk av de største skyleverandørene. Last ned den fullstendige Gartner-rapporten for å finne ut mer.