Resultater av ressurssøk

1 - 10 of 18

Microsoft Azure hjelper organisasjoner med å håndtere regelverksutfordringer mer effektivt

Les om økonomiske effekter og forretningsfordeler som faktiske organisasjoner har opplevd ved å bruke Azures verktøy for sikkerhet og forskriftssamsvar for å oppfylle nasjonale og internasjonale krav om overholdelse av regler og standarder. IDC-undersøkelsen viser hvordan tolv organisasjoner som bruker Azures tjenester for overholdelse av regler og standarder opplevde:En 465 prosent gevinst på investeringen.En reduksjon på 35 prosent på kostnader knyttet til brudd på forskriftssamsvar.Enklere revisjoner av regelverks- og IT-miljø for forskriftssamsvar.Innebygget overholdelse av regler og standarder for bransjestandarder som HIPAA, HITECH og SEC-regelverk. 

Den totale økonomiske effekten (The Total Economic Impact™) av Microsoft Azure IaaS, en bestilt undersøkelse utført av Forrester Consulting

Lær om de virkelige økonomiske innvirkningene og forretningsfordelene som selskaper har opplevd ved å overføre sin lokale infrastruktur til Azures infrastruktur som en tjeneste (IaaS). Denne undersøkelsen fra Forrester Consulting på oppdrag fra Microsoft gir en detaljert analyse av avkastningen på investering og andre resultater fra faktiske kunder. Ni kunder ble intervjuet om deres erfaring med å overføre sin lokale infrastruktur til Azure. Analysen viser at en sammensatt organisasjon basert på de intervjuede kundene opplevde:En treårig 478 prosent avkastning på investeringen.USD 10,3 millioner besparelser i infrastruktur og lokale personalkostnader.Økt nettbasert ordrevolum på mellom 83 og 167 prosent.Økt gjennomsnittlig bestillingsstørrelse med 20 til 27 prosent.Akselererte utvikler- og testprosesser samt overføringsfleksibilitet med Azures hybridfunksjoner.  

Grunnen til at analysestrategier mislykkes for noen, men ikke andre

I løpet av de neste to årene vil effektive data og analysestrategier være avgjørende for vellykket forretningsutvikling – 91 % av spurte bedriftsledere sa seg enig i dette i en undersøkelse, men bare 20 % av dem bedømmer at organisasjonen deres er klar på disse områdene. Finn ut hvorfor det er viktig å løse grunnleggende utfordringer med datakilder i silo, uforenlige datatyper og ytelses- og kapasitetsbegrensninger på lokale datasystemer for å legge til rette for vellykket digital transformasjon og kunne maksimere gevinsten ved analysetjenester. Les rapporten fra Harvard Business Review Analytic Service, Understanding Why Analytics Strategies Fall Short for Some, but Not Others, for å få innsikt i:Hvorfor fremadskuende bedriftsledere tar i bruk integrerte tilnærmingsmetoder for data og analyse som favner om hele foretaket.Hvilke vanlige utfordringer som forhindrer selskaper i å utnytte det fulle potensialet i analyser, forretningsanalyse og kunstig intelligens.Hvordan du kan forberede organisasjonen til digital transformasjon og forbedre utnyttelsen av analysematerialet. 

Den totale økonomiske effekten (Total Economic Impact™) av analyseløsninger i Microsoft Azure med Power BI

Les om hvordan selskaper har oppnådd bedre analyseresultater til en lavere pris i denne rapporten fra Forrester Consulting etter oppdrag fra Microsoft. Forrester intervjuet fire kunder og fikk inn svar på en undersøkelse fra 364 andre om bruken av analyse i Azure med Power BI. Av kundene som svarte, sier 85 prosent at de er enig eller svært enig i at godt integrerte analysedatabaser og lagring, en databehandlingsstakk og verktøy for forretningsanalyse var til fordel for organisasjonen deres. Kundene rapporterte også om en 21,9 prosent gjennomsnittlig reduksjon i den totale kostnaden av analyse og forretningsanalyse fra Microsoft sammenlignet med andre analyseløsninger. Basert på selskapene som ble intervjuet og som svarte på undersøkelsen, prosjekterer Forrester at en løsning fra Microsoft for analyse og forretningsanalyse kan gi:Fordeler på 22,1 millioner USD over tre år versus kostnader på 6 millioner USD, noe som gir en netto realverdi på 16,1 millioner USD og en forventet gevinst på investeringen på 271 prosent.Reduksjon av totale eierkostnader på 25,7 prosent.Bedre total systemytelse for analyse med større datasikkerhet, bedre beslutningsgrunnlag og demokratisert datatilgang. Last ned rapporten for å lese om den potensielle økonomiske effekten Microsofts analyseløsninger kan ha på organisasjonen din. 

«Magic Quadrant for Disaster Recovery as a Service» fra Gartner

Gartner anerkjenner Microsoft som ledende i den magiske kvadranten på nødgjenoppretting som en tjeneste i 2019, basert på fullstendigheten av visjonen og evnen til å gjennomføre. Last ned hele rapporten for å lese om Gartners omfattende evaluering av leverandører for nødgjenoppretting som en tjeneste, som dekker styrker, ting å være oppmerksom på og anbefalt bruk av leverandører. Hjelp bedriften din til å holde driften kjørende selv under uventede dataavbrudd, ved å distribuere replikering, failover og gjenoppretting gjennom Microsoft Azure Site Recovery. Site Recovery er en innebygd nødgjenopprettingstjeneste som tilbyr pålitelighet, kostnadsstyring og enkel distribusjon og hjelper deg til å holde programmene kjørende gjennom planlagte og uventede avbrudd. «Magic Quadrant for Disaster Recovery as a Service» fra Gartner, Worldwide, 6/2/2019, Mark Jaggers, Ron Blair, Lisa Pierce

Den totale økonomiske innvirkningen (Total Economic Impact™) av Microsoft Azure for SAP — en oppdragsundersøkelse utført av Forrester Consulting

Lær om virkelig økonomisk innvirkning og forretningsmessige fordeler som bedrifter opplever ved å flytte SAP-arbeidsbelastninger til skyen med Microsoft Azure. Denne Forrester Consulting-undersøkelsen bestilt av Microsoft gir en detaljert analyse av avkastning på investering og andre resultater fra faktiske kunder som har overført deres SAP-eiendommer til Azure. Fire kunder ble intervjuet om sin erfaring med drifting av SAP-løsningene på Azure. I tillegg til en forventet avkastning på 102 prosent over tre år, viser analysen basert på de intervjuede kundene at en organisasjonsrepresentant også opplevde:En tilbakebetaling av Azure-investeringen i løpet av kun 9 måneder.Redusert tid til markedet for SAP-utgivelser verdt USD 3,3 millioner.$ 7,2 millioner realisert i kostnadsbesparelser for eldre infrastruktur. Last ned undersøkelsen nå for å lære om de potensielle økonomiske fordelene som kjøring av SAP-arbeidsbelastningene dine på Azure kan tilføre organisasjonen din. 

Vurder foretakets implementering av skyløsninger – en rapport fra Forrester Research

Overgang til databehandling i skyen har blitt et strategisk krav for bedrifter å opprettholde sitt konkurransefortrinn. Les denne rapporten fra Forrester Research for å lære hvordan bedriftens prioriteringer, bekymringer og strategier for overgang til skyen sammenlignes med det bredere markedet. Last ned nå for å finne ut:om bedriften din ligger foran eller bak i overgang til skyen sammenlignet med andre selskaper.måten selskaper tar for seg deres krav til sikkerhet og forskriftssamsvar.hvordan du kan starte planleggingen av skymigrering.Trender i nettskyplattformer, inkludert hybrid, multi-sky, offentlige og private skymiljøer. 

Gartner-rapporten: Slik forbereder du deg på avviklingen av kundestøtten for Windows Server 2008

14. januar 2020 avvikles kundestøtten for Windows Server 2008 og 2008 R2.  Med et trinnvis beslutningstre og detaljert grafikk, diskuterer Gartner-rapporten spesifikke anbefalinger. Infrastruktur- og operasjonsledere som har ansvar for datasentermodernisering eller konsolideringsinitiativer bør implementere disse. Last ned rapporten og se hvordan du:Bestemmer overføringsprioritet ved å evaluere forretningsmessig påvirkning, enkel migrasjon og risiko.Lager en migrasjonsstrategi for programmene og systemene ved å starte med miljøene som har den største forretningsmessige påvirkningen.Måler påvirkningen på operasjonsbudsjettet ved å fange opp kostnadene i forbindelse med de foretrukne migrasjonsalternativene. 

Forrester Wave™: Kontinuerlig levering og Slippautomasjon, Q4 2018

For å utvide programvarehastiget og kvalitet, vender organisasjoner seg nå mot kontinuerlig levering og slippautomasjon-leverandører (CDRA). Forresteranalatyikere forventer at CDRA-tilbud kommer til å transformere og konsolideres i løpet av neste år. Organisasjoner må følge markedet eller gå glipp av muligheter til å skape fremstående kundeopplevelser og møte intensiverte forretningsbehov. Les denne Forrester Wave™-rapporten for å få mer innsikt i det modnende CDRA-markedet og se hvorfor Azure DevOps rager høyt blant ledere blant 15 fremstående leverandører. Du kommer også til å oppdage:Tre aspekter ved CDRA for å forstå hvordan du velger en leverandør.Hvordan kunstig intelligens og skymiljøer former CDRA-tilbud.Best praksis for datasamlebåndkontroll og slippautomasjon.Nøkkelavgjørelser og byttehandler for å vurdere design og implementering i en kontinuerlig leveringsnøkkekjede. 

The Total Economic Impact™ of Microsoft Azure SQL Database Managed Instance

Få en bedre forståelse av fordelene, kostnadene og risikoene forbundet med distribusjon av Azure SQL Database Managed Instance i denne Forrester Consulting-studien bestilt av Microsoft. Fire kunder ble intervjuet om sine erfaringer ved overføring av de lokale SQL Server-arbeidsbelastningene til skyen ved hjelp av Azure SQL Database Managed Instance. I tillegg til en forventet avkastning på 212 prosent over tre år viste analysen at en representativ organisasjon basert på de intervjuede kundene også opplevde:En 20 prosent økning i IT-produktiviteten.En 40 prosent produktivitetsforbedring for databaseadministratorer.CAPEX- og OPEX-fordeler, inkludert USD 1,8 millioner av unngått maskinvare, nettverk, lagring og pågående vedlikeholdskostnader. Last ned studieanalysen nå for å lære mer om den potensiale økonomiske virkningen Azure kan ha på organisasjonen. Ressursen er tilgjengelig på engelsk.