Hopp over navigasjon

Resultater av ressurssøk

Viser 1 - 10 av 12 resultater


Resultater

Microsoft Azure IIoT i legemiddelindustrien

  

Farmasøytiske selskaper sliter med en mengde utfordringer i forbindelse med strenge regelverk, samarbeid med et mylder av bedrifter for å sikre forvaringskjeden, og ansvar for å sikre kvalitetskontroll fra det tidspunktet legemidler lages til de administreres til pasienter.


Ved å gi sanntidssynlighet på data innen drift, kan Industrial IoT (IIoT)-løsninger få fart på produktutviklingen, oppdage feil på tvers av verdikjeden raskere og legge til rette for at selskaper kan fremskynde produksjonstidslinjene sine.


Denne hvitboken beskriver hvordan bedriftsledere i legemiddelindustrien kan utnytte Azure IIoT til å øke effektiviteten, redusere kostnadene og legge til rette for nye forretningsmodeller

IoT Signals-rapport

I 2019 tok Microsoft og Hypothesis fatt på et IoT Thought Leadership-initiativ, som går ut på å årlig produsere rapporter i IoT Signals-serien. Målet med disse rapportene er å tjene partnerne og kundene våre på en bedre måte, hjelpe bedriftsledere med å utvikle egne IoT-strategier og levere den mest oppdaterte forskningen på IoT-bruk på tvers av land og bransjer. Tidligere rapporter fokuserte på tre forskningsrunder – en innledende runde gjennomført i februar 2019 som fokuserte på IoT på tvers av bransjer, en oppfølging i oktober 2019 som tok en dypere titt på fire viktige næringer (energi, produksjon, helsetjeneste og detaljhandel), og en oppdatering fra 2020 av både originalen og oppfølgingen. I 2021 bygger denne gjeldende artikkelen på nytt på suksessen til de tidligere Signals-papirene, med ny forskning som avdekker fersk læring og innsikt rundt den nåværende og fremtidige statusen for IoT.  

Moderne Industrial IoT Analytics på Azure

Kunder bruker Azure Databricks for Industrial IoT Analytics

Overfør SAP-ressursene dine til skyen på en sikker og pålitelig måte med Azure

Hent intelligensen, sikkerheten og påliteligheten til Azure til SAP-programmene dine, samtidig som du minimerer risiko og forstyrrelser i bedriften. Få praktisk veiledning for flytting av lokale SAP-arbeidsbelastninger til skyen i denne implementeringsveiledningen for SAP i Azure fra Packt. 

Last ned den gratis e-boken til:
 • Finn ut hvordan du strukturerer SAP-miljøet i Azure, med detaljerte kapitler om emner som for eksempel SAP HANA på Azure, identitetsstyring, SAP Hybris og SAP Data Hub.
 • Planlegg og implementer en problemfri flytting til skyen, med råd for å velge den riktige overføringsmetoden for de unike SAP-løsningene.
 • Få innsikt og veiledning om hvordan du bruker avansert analyse og IoT med SAP i Azure. 

Det grunnleggende om analyseteknikker i skyen

Gjør organisasjonen raskere, mer effektiv og proaktiv ved å gjøre mer enn bare enkel datainnsamling og lagring – ved hjelp av dataanalyse i skyskala for å trekke ut uutnyttet informasjon og innsikt. I Cloud Scale Analytics 101 lærer du kjernekonseptene i BI og analyse, forretningsmotivasjonene bak dem og de teknologiske byggeklossene for å implementere dem. 

Last ned e-boken og se hvordan du:
 • Samler opp og tilpasser kundedata fra separate plasseringer og viser dem i et samlet repositorium.
 • Syntetiserer informasjon fra lokale og skybaserte programmer så vel som fra strømmedata fra nettsteder, sosiale medier og IoT.
 • Samler og tolker data i petabyte-skala raskere med kraftige datasjøteknologier.
 • Identifiserer makromønstre i sanntid og bygger maskinlæringsmodeller for å forutsi fremtidige trender. 

IoT i den virkelige verden: Historier fra produksjonen

Les denne gratis rettledningen om hvordan forretningsledere bruker Azure IoT i en komplett tilnærming for å beholde kontroll over dataene, enheter og apper. Få bedre forståelse av hva det kreves for å kapitalisere på Tingenes Internett (IoT) og hvordan få IoT-løsningen opp og gå. Lær fra dem som har vært der før og har oppdaget emner som: 
 • Hva du kan gjøre med IoT - inkludert informasjon på tilkoplede enheter, hvordan data blir transformert til innsyn, og hva du trenger for å gjøre det du vil. 
 • Hvordan du skal skalere IoT-kostnader til å passe dine forretningsbehov mens du får dine IoT-løsninger opp og igang på hurtigst mulig måte. 
 • Hvordan Microsoft viderebringer en trygg komplett tilnærming til vanlige IoT-scenaria som fjernovervåking, prediktivt vedlikehold, fascilitetsadministrasjon, koplet produksjon og flåteadministrasjon. 

Oppnå avkastning på investering

Organisasjoner som satser på teknologier innen Tingenes Internett (IoT) skynder seg noen ganger for å dra fordel av innovative løsninger – uten først å tenke på business case eller overordnet strategi. Maksimer avkastningen på investeringer i IoT ved å se på IoT-prosjektet som et strategisk initiativ med hovedmål å gi meningsfylt verdi for virksomheten. Begynn med å få en klarere forståelse av hva du trenger for å starte og håndtere vellykkede IoT-prosjekter. 

Les denne gratis rapporten for å lære hvordan:
 • Begynn med en solid basis for IoT-prosjektet.
 • Gjennomfør prosjektet effektivt for å maksimere avkastning.
 • Samarbeid med erfarne IoT-partnere på hvert steg i prosessen.

Mer enn prediktivt vedlikehold: «Kunsten av det mulige» med Tingenes Internett

Tingenes Internett (IoT) har modnet etter den første hypen, og har blitt en brukbar teknologi for organisasjoner av alle størrelser og på tvers av et bredt spektrum av industrier. Store brukstilfeller har allerede blitt vanlige, og organisasjoner dytter stadig grensene for hvorfor, hvordan og hvor IoT kan tas i bruk:
 • Skap nye inntektsstrømmer.
 • Gjør nye forretningsmodeller mulige.
 • Gjør synergi mulig med andre avanserte teknologier som AI, blokkjede og avanserte endepunkter. 

For å nå det fulle potensialet med IoT bør du begynne med å få en klarere forståelse av verdien for virksomheten og nøkkelkomponenter i et vellykket prosjekt. Les denne gratis rapporten bestilt av Boston Consulting Group (BCG) for å få veiledning og utforske eksempler fra virkeligheten som kan hjelpe deg til å løse utfordringer for virksomheten med IoT. 

Koble dataene dine til beslutningstaking

Løs forretningsproblemer med dine egne data. Få ny innsikt ved hjelp av utstyret du allerede har, og Internet of Things (IoT). Les denne e-boken for å lære hvordan Azure IoT hjelper deg å utvide virksomheten med sikre, innovative administrerte tjenester og løsningsakseleratorer. Få innsikt i hvordan du kan starte i det små og skalere opp i eget tempo. Utforsk emner som:

 • hva IoT er for noe – inkludert informasjon om tilkoblede enheter, hvordan data transformeres til innsikt, og hva du trenger for å iverksette handling
 • hvordan du skalerer IoT-kostnader etter bedriftens behov samtidig som du kommer raskt i gang med IoT-løsningene dine
 • hvorfor IoT kan gi en sikker ende-til-ende-tilnærming for vanlige scenarioer som fjernovervåkning, prediktivt vedlikehold, administrasjon av fasiliteter, tilkoblet produksjon og flåteadministrasjon.

IoT i den virkelige verden: Historier fra produksjon (interaktive)

Utforsk denne interaktive guiden til hvordan forretningsledere bruker Azure IoT i en komplett tilnærming for å beholde kontroll over data, enheter og apper. Få bedre forståelse av hva det kreves for å kapitalisere på Tingenes Internett (IoT) og hvordan få IoT-løsningen opp og gå. Lær fra dem som har vært der før og har oppdaget emner som:
 • Hva du kan gjøre med IoT - inkludert informasjon på tilkoplede enheter, hvordan data blir transformert til innsyn, og hva du trenger for å gjøre det du vil.
 • Hvordan du skal skalere IoT-kostnader til å passe dine forretningsbehov mens du får dine IoT-løsninger opp og igang på hurtigst mulig måte.
 • Hvordan Microsoft viderebringer en trygg komplett tilnærming til vanlige IoT-scenaria som fjernovervåking, prediktivt vedlikehold, fascilitetsadministrasjon, koplet produksjon og flåteadministrasjon.