Denne videoen er ikke tilgjengelig på Norsk. Videoen er tilgjengelig på English (US).

Video Tagging Demo 2

Frame by frame demo of video tagging API

Relaterte videoer

Visually build pipelines for Azure Data Factory V2

Remote debug Azure Functions written in Java using VS Code