Denne videoen er ikke tilgjengelig på Norsk. Videoen er tilgjengelig på English (US).

Video Tagging Demo 2

Frame by frame demo of video tagging API

Relaterte videoer

HashiCorp Terraform on Azure

Profiling Live Azure Web Apps with Application Insights

Virtual Machine Planned Maintenance