Denne videoen er ikke tilgjengelig på Norsk. Videoen er tilgjengelig på English (US).

Attaching a Data Disk to a Windows VM

Jennelle walks us through the steps for adding a disk to a Windows virtual machine.

Relaterte videoer

What's new in Azure DevTest Labs

Scaling Azure Container Service

Azure Virtual Machines - Scaling VM Scale Sets