Azure 上的 Windows Server 終極指南

Denne ressursen er tilgjengelig på 中文.

Publisert: 20.03.2018

透過將 Windows Server 工作負載帶到 Azure,為您的業務帶來更多的商機。因為 Azure 在 Windows Server 上執行,所以很輕易就可以將工作負載隨著現有的 Windows Server 技能、熟悉的工具和已確立的程序一起移轉。

下載本指南,了解 Azure 如何輕鬆地將 Windows Server 環境移轉或擴展到 Azure。您將發現:

• 在 Azure 中執行 Windows Server 工作負載的方法

• 如何將您的內部 IT 服務擴展到 Azure 以達成混合式創新

• 使用現有的 Windows Server 授權可以節省多少費用

• Azure 如何提供業界領先的安全性

資源以英文提供。Logg på for å laste ned

- Eller -

Oppgi noen flere opplysninger og send inn.

Jeg ønsker informasjon, tips og tilbud om Microsoft Azure og andre av Microsofts produkter og tjenester. Personvernerklæring