Azure 기반 Windows Server 완전정복 가이드북

Denne ressursen er tilgjengelig på 한국어.

Publisert: 18.09.2018

2020년에 Windows Server 2008 및 2008 R2의 지원이 종료됩니다. 이번 기회에 클라우드로 전환하고 귀사 비즈니스를 현대화하십시오. 이 가이드와 귀사의 기존 Windows Server 기술을 이용하면 Azure로의 전환을 영향력이 적고, 쉽고, 간단하게 진행할 수 있습니다. 

Azure 기반 Windows Server 완전정복 가이드북에서 다음과 같은 사항을 확인할 수 있습니다.
  • 귀사의 전환에 도움이 되는 전술적인 단계
  • 비즈니스에 미치는 영향을 최소화하고 원활한 전환에 필요한 핵심적인 사항
  • Windows Server 워크로드를 전환할 때 이용 가능한 Azure 기능, 전환 기회를 이해하기 위해 필요한 Microsoft 및 Microsoft 파트너 제공의 리소스


Logg på for å laste ned

- Eller -

Oppgi noen flere opplysninger og send inn.

Jeg ønsker informasjon, tips og tilbud om Microsoft Azure og andre av Microsofts produkter og tjenester. Personvernerklæring