Hopp over navigasjon

Xtremedata Inc dbX cluster template

Sist oppdatert: 09.07.2015

This template deploys relational parallel database cluster on Azure

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
newStorageAccountName Prefix for new storage account that will be created to store virtual machine VHDs
domainName Prefix for dbX cluster public domain name
adminPassword Password to login into dbX cluster nodes
vmSize dbX cluster node type
vmCount Number of nodes for dbX cluster
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/xtremedata-dbx-cluster-centos/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/xtremedata-dbx-cluster-centos/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer