Hopp over navigasjon

The Azure Quickstart templates are currently available in English

WildFly 18 on CentOS 8 (stand-alone VM)

Sist oppdatert: 02.07.2021

This template allows you to create a CentOS 8 VM running WildFly 18.0.1.Final and also deploy a web application called JBoss-EAP on Azure, you can login into the Admin Console using the Wildfly username and password configured at the time of the deployment.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
adminUsername Linux VM user account name
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine
adminPasswordOrSSHKey Password or SSH key for the Virtual Machine
wildflyUserName User name for WildFly Manager
wildflyPassword Password for WildFly Manager
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated
location Location for all resources
vmSize The size of the Virtual Machine

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/wildfly/wildfly-standalone-centos8/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/wildfly/wildfly-standalone-centos8/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer