Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Create, configure and deploy Web Application to an Azure VM

Sist oppdatert: 09.06.2021

Create and configure a Windows VM with SQL Azure database, and deploy web application to the environment using PowerShell DSC

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
vmName This is the name of the Virtual Machine
vmSize This is the size of the Virtual Machine
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
adminUsername This is the Virtual Machine administrator login name
adminPassword This is the Virtual Machine administrator login password
dnsName This is the DNS name of the Virtual Machine
configurationFunction This is the link to the Web Deploy package to be deployed to the Virtual Machine. It is a github URL in this example.
DatabaseServerName This is database server name
DatabaseServerLocation This is database server location
databaseServerAdminLogin This is database server administrator login name
databaseServerAdminLoginPassword This is database server administrator login password
databaseName This is name of the database hosted in the database server
databaseCollation This is database collation - rule for comparing the encodings in the database
databaseEdition This is database edition
modulesUrl This is the URL for downloading the PowerShell DSC module. In this case it should be the link to a zip file hosted under an Azure storage container
webdeploypkg This is the link to the Web Deploy package for the website that's going to be deployed to the Virtual Machine

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-vm-dsc/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-vm-dsc/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer