The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an App Service Environment

av Stefan
Sist oppdatert: 06.05.2021

Creates an App Service Environment in your virtual network

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
aseName Name of the App Service Environment
location Location of the App Service Environment
ipSslAddressCount Number of IP addresses for the IP-SSL address pool.
subnetName Subnet name that will contain the App Service Environment
subnetId Subnet Id that will contain the App Service Environment
frontEndSize Instance size for the front-end pool. Maps to P2,P3,P4.
frontEndCount Number of instances in the front-end pool. Minimum of two.
workerPoolOneInstanceSize Instance size for worker pool one. Maps to P1,P2,P3,P4.
workerPoolOneInstanceCount Number of instances in worker pool one. Minimum of two.
workerPoolTwoInstanceSize Instance size for worker pool two. Maps to P1,P2,P3,P4.
workerPoolTwoInstanceCount Number of instances in worker pool two. Can be zero if not using worker pool two.
workerPoolThreeInstanceSize Instance size for worker pool three. Maps to P1,P2,P3,P4.
workerPoolThreeInstanceCount Number of instances in worker pool three. Can be zero if not using worker pool three.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-ase-create/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-ase-create/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer