The Azure Quickstart templates are currently available in English

VOD-Aspera-Wowza-AzureMediaServices Solution Template

Sist oppdatert: 10.09.2018

Wowza end to end Solution template launches a stack which includes a End User Desktop, Aspera Transfer server, Storage Account, Azure Media Services, and Wowza Streaming Server

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
deploymentName Deployment Name of the Stack
desktopUsername Desktop Administrator Name
desktopAdminPassword Desktop Administrator Password
asperaUsername Aspera Server Administrator Name
asperaAdminPassword Aspera Server Administrator Password
wowzaUsername Wowza Streaming Server Administrator Name
wowzaAdminPassword Wowza Streaming Server Administrator Password
automationAccountName The account name must not be empty, and must not exceed 50 characters in length. The account name must start with a letter or number. The account name can contain letters, numbers, and dashes. The final character must be a letter or a number.
jobId Generate a Job ID (GUID) from https://www.guidgenerator.com/online-guid-generator.aspx
baseUri base uri for your git repo
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/vod-aspera-wowza-azuremediaservices/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/vod-aspera-wowza-azuremediaservices/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer