Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Deploy a Linux VMSS wth master/slave architecture

Sist oppdatert: 03.05.2021

This template allows you to deploy a Linux VMSS with a Custom Script Extension in master slave architecture

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
masterNodeCount Number of master node in VMSS; if singlePlacementGroup is true (the default), then this value must be 100 or less; if singlePlacementGroup is false, then ths value must be 50 or less
masterNodeSku Size of VMs in the VM Scale Set for master node.
dataNodeSku Size of VMs in the VM Scale Set for data node.
dataNodeCount Number of data nodes in VMSS; if singlePlacementGroup is true (the default), then this value must be 100 or less; if singlePlacementGroup is false, then ths value must be 100 or less
adminUsername Admin username on all VMs.
osImagePublisher Maps to the publisher in the Azure Stack Platform Image Repository manifest file.
osImageOffer Maps to the Offer in the Azure Stack Platform Image Repository manifest file.
osImageSku The CentOS version for the VM. This will pick a fully patched image of this given CentOS version. Default value: 7.4
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-master-slave-customscript/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-master-slave-customscript/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer