Hopp over navigasjon

The Azure Quickstart templates are currently available in English

VMSS Flexible Orchestration Mode Quickstart Linux

Sist oppdatert: 14.10.2021

This template deploys a simple VM Scale Set with instances behind an Azure Load Balancer. The VM Scale set is in Flexible Orchestration Mode. Use the os parameter to choose Linux (Ubuntu) or Windows (Windows Server Datacenter 2019) deployment. NOTE: This quickstart template enables network access to VM management ports (SSH, RDP) from any internet address, and should not be used for production deployments. For Network security best practices for production deployments, see [Azure Network Security Best Practices](https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/network-best-practices)

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
vmssName Name for the virtual machine scale set
vmssAdminUserName User name for virtual machine instances
vmssAdminPasswordOrSSHKey Password or SSH Key for the VM instances. Be sure to also update whether using Password or SSH Key authentication on the VMSS Flex
instanceCount Number of virtual machine instances in the scale set
platformFaultDomainCount The platform fault domain count for your scale set. Set to 1 to allow Azure to maximally spread instances across many racks in the datacenter.
zones Instances will be spread evenly between the zones you selected
sku Specifies the virtual machine SKU to be used
vnetPrefix Virtual network prefix
lbName Name for the load balancer
os Choose the operating system for the VMs in the Virtual Machine Scale Set
location Region where the scale set will be deployed

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-flexible-orchestration-quickstart/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-flexible-orchestration-quickstart/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer

Flere maler av Fitzgerald Steele