The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy a trusted launch capable Linux virtual machine

Sist oppdatert: 12.05.2021

This template allows you to deploy a trusted launch capable Linux virtual machine using a few different options for the Linux version, using the latest patched version. By default, this will deploy an Standard_D2_v3 size virtual machine in the resource group location and return the FQDN of the virtual machine.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
vmName The name of you virtual machine.
os The OS for the virtual machine. This will pick the latest fully patched image of the given OS.
vmSize The size of the virtual machine
adminUsername Username for the virtual machine.
authenticationType Type of authentication to use on the virtual machine. SSH Public key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Public Key or password for the virtual machine. SSH Public key is recommended.
secureBoot Secure Boot setting of the virtual machine.
vTPM vTPM setting of the virtual machine.
location Location for all resources.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the virtual machine.
publicIpName Name for the Public IP used to access the virtual machine.
publicIPAllocationMethod Allocation method for the Public IP used to access the virtual machine.
publicIpSku SKU for the Public IP used to access the virtual machine.
nicName Name of the network interface
virtualNetworkName Name of the virtual network
networkSecurityGroupName Name of the network security group

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-trustedlaunch-linux/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-trustedlaunch-linux/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer