Hopp over navigasjon

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Joins an existing Windows VM to AD Domain

Sist oppdatert: 09.06.2021

This template allows you to join an already exitsing Windows virtual machine into an existing Active Directory Domain. For this template to work you need an existing virtual machine, an AD Domain and a Domain Controller that has communication with this virtual machine and DNS settings that will allow this virtual machine to resolve the Domain DNS name.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
vmList List of virtual machines to be domain joined, if using multiple VMs, make their names comma separate. E.g. VM01, VM02, VM03.
location Location name of the virtual machine
domainJoinUserName Domain NetBiosName plus User name of a domain user with sufficient rights to perfom domain join operation. E.g. domain\username
domainJoinUserPassword Domain user password
domainFQDN Domain FQDN where the virtual machine will be joined
ouPath Specifies an organizational unit (OU) for the domain account. Enter the full distinguished name of the OU in quotation marks. Example: "OU=testOU; DC=domain; DC=Domain; DC=com"

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-domain-join-existing/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-domain-join-existing/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer

Flere maler av Paulo Marques