Hopp over navigasjon

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Creates Virtual wan resources

Sist oppdatert: 29.04.2021

This template allows you to create virtual wan resources including virtual wan, virtual hub, vpn gateway, vpnsite and a vpn connecton.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
location Location where all resources will be created.
wanname Name of the Virtual Wan.
wansku Sku of the Virtual Wan.
hubname Name of the Virtual Hub. A virtual hub is created inside a virtual wan.
vpngatewayname Name of the Vpn Gateway. A vpn gateway is created inside a virtual hub.
vpnsitename Name of the vpnsite. A vpnsite represents the on-premise vpn device. A public ip address is mandatory for a vpn site creation.
connectionName Name of the vpnconnection. A vpn connection is established between a vpnsite and a vpn gateway.
vpnsiteAddressspaceList A list of static routes corresponding to the vpn site. These are configured on the vpn gateway.
vpnsitePublicIPAddress The public IP address of a vpn site.
vpnsiteBgpAsn The bgp asn number of a vpnsite.
vpnsiteBgpPeeringAddress The bgp peer IP address of a vpnsite.
addressPrefix The hub address prefix. This address prefix will be used as the address prefix for the hub vnet
enableBgp This needs to be set to true if BGP needs to enabled on the vpn connection.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/virtual-wan/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/virtual-wan/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer