Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Tableau Server Single Node

Sist oppdatert: 14.05.2021

This template deploys a new instance of Tableau Server on an Azure virtual machine along with all required infrastructure elements. Tableau is an industry-leading business intelligence platform. Tableau Server allows users to discover and share data-driven insights throughout their organization in a secure, governable environment. For more information please visit our webpage: https://www.tableau.com/. For more details please view the Readme on the associated Github page.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
location The location where these resources will be deployed. By default this will be the location of the resource group.
OS The operating system of the VM.
tableau_version The version of Tableau Server to install.
VMSize Please select the size of the VM you wish to deploy. Tableau Server should be deployed on a machine with at least 16 vCPUs. Standard_D4s_v3 is provided for testing only. Read more about sizing options here: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes-general
adminUsername Admin username for Virtual Machine
adminPassword Password for the Virtual Machine.
source_CIDR CIDR block for SSH source - limit to your IP for secure access.
tableau_admin_username Tableau Server administrator username.
tableau_admin_password Tableau Server administrator password.
registration_first_name First name to use for registering Tableau Server
registration_last_name Last name to use for registering Tableau Server
registration_email Email address to use for registering Tableau Server
registration_company Company name to use for registering Tableau Server
registration_title Job title to use for registering Tableau Server
registration_department Department name to use for registering Tableau Server
registration_industry Industry name to use for registering Tableau Server
registration_phone Phone number to use for registering Tableau Server
registration_city Your current City - to use for registering Tableau Server
registration_state Your current State - to use for registering Tableau Server
registration_zip Your current zip - to use for registering Tableau Server
registration_country Your current Country - to use for registering Tableau Server
license_key Enter Tableau Server License key. ** If you would like to run a 2-week free trial please leave as 'trial'
accept_eula Please type 'Yes' to accept the Tableau EULA which can be found here: https://mkt.tableau.com/files/tableau_eula.pdf. If you type No then the Azure resources will still be deployed but Tableau Server will not be installed.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/tableau/tableau-server-single-node/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/tableau/tableau-server-single-node/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer