Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Azure Synapse Proof-of-Concept

Sist oppdatert: 14.05.2021

This template creates a proof of concept environment for Azure Synapse, including SQL Pools and optional Apache Spark Pools

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
_artifactsLocation (ingen beskrivelse tilgjengelig)
_artifactsLocationSASToken (ingen beskrivelse tilgjengelig)
location Location for your deployment.
companyTla This is a Three Letter Acronym for your company name. 'CON' for Contoso for example.
allowAllConnections (ingen beskrivelse tilgjengelig)
sparkDeployment 'True' deploys an Apache Spark pool as well as a SQL pool. 'False' does not deploy an Apache Spark pool.
sparkNodeSize This parameter will determine the node size if SparkDeployment is true
deploymentType Specify deployment type: DevTest, POC, Prod, Shared. This will also be used in the naming convention.
sqlAdministratorLogin The username of the SQL Administrator
sqlAdministratorLoginPassword The password for the SQL Administrator
sku Select the SKU of the SQL pool.
metadataSync Choose whether you want to synchronise metadata.
Frequency Choose whether to run schedule every day of the week, or only on weekdays
TIME_ZONE Timezone for the schedule. Consult https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms912391(v=winembedded.11).aspx for more information
ResumeTime Time of Day when the data warehouse will be resumed
PauseTime Time of day when the data warehouse will be paused

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.synapse/synapse-poc/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.synapse/synapse-poc/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer