Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Create a Standard Stream Analytics Job

Sist oppdatert: 12.07.2022

This template creates a Standard Stream Analytics Job. For more information, Azure Stream Analytics is a real-time analytics and complex event-processing engine that is designed to analyze and process high volumes of fast streaming data from multiple sources simultaneously. Patterns and relationships can be identified in information extracted from a number of input sources including devices, sensors, clickstreams, social media feeds, and applications. These patterns can be used to trigger actions and initiate workflows such creating alerts, feeding information to a reporting tool, or storing transformed data for later use. Also, Stream Analytics is available on Azure IoT Edge runtime, and supports the same exact language or syntax as cloud.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
location Location for the resources.
streamAnalyticsJobName Stream Analytics Job Name, can contain alphanumeric characters and hypen and must be 3-63 characters long
numberOfStreamingUnits Number of Streaming Units

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.streamanalytics/streamanalytics-create/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.streamanalytics/streamanalytics-create/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer