Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Azure Storage Account Encryption with customer-managed key

Sist oppdatert: 03.05.2022

This template deploys a Storage Account with a customer-managed key for encryption that's generated and placed inside a Key Vault.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
location The location into which the resources should be deployed.
tenantId The Tenant Id that should be used throughout the deployment.
userAssignedIdentityName The name of the existing User Assigned Identity.
userAssignedIdentityResourceGroupName The name of the resource group for the User Assigned Identity.
keyVaultName The name of the Key Vault.
keyVaultKeyName Name of the key in the Key Vault
keyExpiration Expiration time of the key
storageAccountName The name of the Storage Account

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storage/storage-blob-encryption-with-cmk/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storage/storage-blob-encryption-with-cmk/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer