Hopp over navigasjon

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create SQL MI with configured sending of logs and metrics.

Sist oppdatert: 06.08.2021

This template allows you to deploy SQL MI and additional resources used for storing logs and metrics (diagnostic workspace, storage account, event hub).

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
managedInstanceName Enter managed instance name.
administratorLogin Enter user name.
administratorLoginPassword Enter password.
location Enter location. If you leave this field blank resource group location would be used.
virtualNetworkName Enter virtual network name. If you leave this field blank name will be created by the template.
addressPrefix Enter virtual network address prefix.
subnetName Enter subnet name.
subnetPrefix Enter subnet address prefix.
skuName Enter sku name.
vCores Enter number of vCores.
storageSizeInGB Enter storage size.
licenseType Enter license type.
diagnosticSettingName Enter the name for diagnostic settings configuration.
logAnalyticsWorkspaceName Enter the name of diagnostic workspace.
storageAccountName Enter the name of storage account
eventhubAuthorizationRuleName Name of Namespace Authorization Rule.
eventHubNamespaceName The name of the Event Hubs namespace.
eventHubName The name of the Event Hubs namespace.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sqlmi-new-vnet-w-diagnostic-settings/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sqlmi-new-vnet-w-diagnostic-settings/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer