Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

SQL Server VM with performance optimized storage settings

Sist oppdatert: 06.06.2022

Create a SQL Server Virtual Machine with performance optimized storage settings on PremiumSSD

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
virtualMachineName The name of the VM
virtualMachineSize The virtual machine size.
existingVirtualNetworkName Specify the name of an existing VNet in the same resource group
existingVnetResourceGroup Specify the resrouce group of the existing VNet
existingSubnetName Specify the name of the Subnet Name
imageOffer Windows Server and SQL Offer
sqlSku SQL Server Sku
adminUsername The admin user name of the VM
adminPassword The admin password of the VM
storageWorkloadType SQL Server Workload Type
sqlDataDisksCount Amount of data disks (1TB each) for SQL Data files
dataPath Path for SQL Data files. Please choose drive letter from F to Z, and other drives from A to E are reserved for system
sqlLogDisksCount Amount of data disks (1TB each) for SQL Log files
logPath Path for SQL Log files. Please choose drive letter from F to Z and different than the one used for SQL data. Drive letter from A to E are reserved for system
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sqlvirtualmachine/sql-vm-new-storage/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sqlvirtualmachine/sql-vm-new-storage/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer