Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

SQL server with Azure AD-only authentication.

Sist oppdatert: 01.06.2021

This template allows you to create SQL server in Azure with the Azure AD admin set and Azure AD-only authentication feature enabled.

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
server The name of the SQL logical server.
location Location for all resources.
aad_admin_name The name of the Azure AD admin for the SQL server.
aad_admin_objectid The Object ID of the Azure AD admin.
aad_admin_tenantid The Tenant ID of the Azure Active Directory
aad_admin_type (ingen beskrivelse tilgjengelig)
aad_only_auth (ingen beskrivelse tilgjengelig)

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-logical-server-aad-only-auth/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-logical-server-aad-only-auth/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer