Hopp over navigasjon

Azure Quickstart-malene er for øyeblikket tilgjengelige på engelsk

Create an Azure SQL Server, with data encryption protector

Sist oppdatert: 13.05.2021

This template creates an Azure SQL server, activates the data encryption protector using a given key stored in a given Key Vault

Denne Azure Resource Manager (ARM)-malen ble opprettet av et medlem av fellesskapet og ikke av Microsoft. Hver ARM-mal er lisensiert til deg i henhold til en lisensavtale med eieren, ikke med Microsoft. Microsoft er ikke ansvarlig for ARM-maler som leveres og lisensieres av medlemmer og siler dem ikke ut med tanke på sikkerhet, kompatibilitet eller ytelse. Fellesskapets ARM-maler støttes ikke av noe Microsoft-støtteprogram eller -tjeneste, og er gjort tilgjengelig SOM DE ER, uten noen form for garanti.

Parametere

Parameternavn Beskrivelse
sqlServerName Azure SQL server name to create
sqlServerAdministrator Azure SQL server administrator name
sqlServerAdministratorPwd Azure SQL server administrator password
keyVaultName Key vault name where the key to use is stored
keyVaultResourceGroupName Key vault resource group name where it is stored
keyName Key name in the key vault to use as encryption protector
keyVersion Version of the key in the key vault to use as encryption protector
location Location for all resources.

Bruke malen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sql-encryption-protector-byok/azuredeploy.json
Installere og konfigurere Azure PowerShell

Kommandolinje

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sql-encryption-protector-byok/azuredeploy.json
Installer og konfigurer Azures kommandolinjegrensesnitt for alle plattformer